КСБ с писмо до институциите

ДО Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Г-Н АНДРЕЙ ЦЕКОВ МИНИСТЪР НА…

Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново: Над 2,7 млрд. лв. от НПВУ вече са на разположение на общините по отворени за кандидатстване процедури

Инж. Панов, в края на мандат 2019-2023 г. каква е Вашата оценка за изминалите години? Какво бихте отличили като постижение на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и на местните…

Деветата конференция на ББАПБ обсъди възможностите за повишаване на безопасността на движението

За девета поредна година Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ) проведе конференцията „Безопасна пътна инфраструктура“. Събитието се състоя в Пловдив на 19 и 20 септември. На него редица български и чужди експерти,…

Другите за нас

През изминалата година екипът на в. „Строител“ не спираше да търси обратна връзка със структурите на КСБ, строителните фирми, гостите и читателите на изданието с цел да бъде винаги актуален на потребностите…

Електрохолд ИПС получи сертификат ISO 9001:2015

Електрохолд ИПС, едно от дружествата от групата Електрохолд, получи сертификат ISO 9001:2015, който удостоверява, че системата за управление на качеството е в съответствие с изискванията на авторитетния международен стандарт. Сертификацията, извършена от CBS, обхваща…

Столична община подаде кандидатурите си в процедурата „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“

В рамките на определения от Министерство на регионалното развитие и благоустройството срок – 27 септември т. г. Столична община успешно подаде кандидатурите си в процедура № BG16FFPR003-2.001 – „Концепции за интегрирани териториални…

Кметът Трайко Младенов: Костинброд е сред най-динамично развиващите се общини

Г-н Младенов, септември беше знаменателен за жителите на общината. Навлязохте в 50-годишнината от обявяването на Костинброд за град. Наред с честванията бяха открити знакови строителни обекти. Ще започна с откриването на централната…

Деветата конференция на ББАПБ обсъди възможностите за повишаване на безопасността на движението

За девета поредна година Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ) проведе конференцията „Безопасна пътна инфраструктура“. Събитието се състоя в Пловдив на 19 и 20 септември. На него редица български и чужди експерти,…

Доц. д-р инж. Кирил Джустров, декан на Минно-електромеханичен факултет, МГУ „Св. Иван Рилски”: Възпитаниците на МГУ се реализират в много от големите строителни компании

Доц. Джустров, вероятно по време на кандидатстудентската кампания Вие и академичното ръководство на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ сте се срещнали с много млади хора от средните училища. На какво им обръщахте…

Министерство на иновациите и растежа и Европейската космическа агенция организират информационни дни в София

Министерство на иновациите и растежа (МИР) и Европейската космическа агенция (ЕКА) организират информационни дни в София тех парк относно възможностите за участие на български фирми и научни организации в Деветата тръжна процедура…

На живо

Реклама
Специален гост
Урб. Цветан Тодоров, директор на Дирекция „Общински строителен контрол“ в Направление „Архитектура и градоустройство“ към СО: Няма услуга, която да не може да бъде заявена дигитално в дирекция „Общински строителен контрол” на НАГ

Г-н Тодоров, благодаря Ви, че приехте поканата на в. „Строител“ за интервю, което е първо…

Галерия