Инженерен модел за устойчиво развитие на обществото, модерно строителство

Константин Миронов, Мирона Миронова, Институт по механика – БАН „От истинското знание израстват три плода:…

Мониторинг на обществените поръчки за първото полугодие на 2013 г.

Екип на КСБ, Таня Бъчварова, ръководител на звено „Анализи и прогнози“ Сключените договори по обект…

Абразията в бреговата зона на Варна

В. Пейчев, Г. Паничаров, А. Георгиева Защитата на брега от абразия и свлачища, замърсяването и…

Влияние на експлоатационните условия върху дълготрайността на скелетно-гредова стоманобетонна конструкция

Доц. д-р инж. Марина Трайкова, доц. д-р инж. Димитър Паничков, инж. Таня Чардакова, УАСГ, катедра…

ВСУ „Черноризец Храбър” работи по превенция на свлачищата във Варна

Проф. д-р Веселин Пейчев, доц. д-р Генчо Паничаров, доц. д-р Анета Георгиева ВСУ „Черноризец Храбър”…

Предварително напрегнати мостове – развитие на нормативната база

Доц. Димо Кисов, Милчо Решков – ВСУ „Любен Каравелов” Предварително напрегнатите връхни конструкции са приоритет…

Модел на съединение на едропанелна сграда за хоризонтални въздействия

Гл. ас. д-р инж. Добромир Динев, ас. инж. Радослав Орлинов, УАСГ   Едропанелните сгради са…

Геотехнически проучвания и архитектурни проекти за църквата „Св. Стефан” в Истанбул

Доц. д-р Благовеста Иванова – ВСУ „Л. Каравелов“, София Разгледали сме непубликувани документи от 70-те…

Мониторинг на обществените поръчки, март 2013 г.

Екип на КСБ, Таня Бъчварова, ръководител на звено „Анализи и прогнози“ Обявените обществени поръчки за…

Видове топлоизолационни системи

Инж. Александър Алексиев – ВСУ „Л. Каравелов”   В последните години в страните от Европейския…

Преглед на тарифи и срокове

Емил Христов Вода и ток могат да поскъпнат от средата на годината ДКЕВР обещава да…

Връзката между сеизмично въздействие и енергийна ефективност на сградите

Доц. д-р инж. Р. Захариева, гл. ас. М. Кутева, инж. Я. Кънчева Законодателното въвеждане на…