Застоят и подемът в строителния бранш – в крехко равновесие

Таня Бъчварова – гл. експерт, Веселка Пешова – експерт „Анализи, прогнози и мониторинг на обществените…

Осигуряване ефективността на сградните инсталации

Доц. д-р инж. Георги Иванов, ВСУ „Любен Каравелов” Сградите са отговорни за 30% от консумацията…

Структурни промени в циментови композити при използване на полимерна емулсия

Доц. д-р инж. Mирона Миронова – БАН Използването на водна емулсия на ненаситени полиестерни смоли…

Обществените поръчки за строителство през третото тримесечие на 2012 г.

Мария Желева, експерт в КСБ Състояние на обществените поръчки За третото тримесечие на 2012 г.…

Особености на дисперсното армиране на супервисокоякостни бетони

Румяна Захариева, Емануела Манолова, Димитър Назърски Дисперсното армиране на бетона намира все по-широко приложение, тъй…

Eвропейските стандарти в приложното поле на Регламент 305/2011/ЕС

Инж. Ирен Дабижева – изп. директор на Българския институт за стандартизация (БИС), инж. Николай Геращенко…

Църквата в контекста на модерната архитектура

Строителството на православни храмове в малка страна като България няма и не може да има…

Значението на новия Закон за управление на отпадъците върху строителния сектор

Анализирайки правната уредба на дейността със строителните отпадъци, е необходимо да разгледаме новия Закон за…

Имотите се опитват да отлепят от дъното

За първи път след 14 поредни тримесечия цените на жилищата се повишиха минимално   Достигнато…

Ролята на цветовете в архитектурата за подобряване на енергийната ефективност

Цветовете винаги са били основно средство на архитектурата за естетическо оформяне на обемите и пространствата.…

Жилищният сграден фонд – необходимост от обновяване на съвременно техническо равнище

Повечето от етажните многофамилни сгради в България са построени в първата половина на XX век…

Отражение на новия Закон за управление на отпадъците върху строителния сектор

На 28 юни 2012 г. беше приет от Народното събрание нов Закон за управление на…