Сеизмично осигуряване на мостове с помощта на демпфери

Конструктивни проблеми и решението им   Навлизането на новата нормативна база в България в областта…

Подобряване на енергийната ефективност в големи обществено значими сгради

В развитите държави се отчита, че неиндустриалните сгради консумират около 30-40% от общото количество енергия.…

Комплексен подход при оценка на бетона в контекста на устойчивото развитие

Екологичният аспект на строителните продукти става все по-определящ за качеството на строителството. Вниманието към чисто…

Обществените поръчки през второто тримесечие на 2012 г.

Работна група за мониторинг на обществените поръчки на КСБ: Ръководител: Мария Желева Членове: Елена Недева,…

Тенденции в екологичната архитектура

През последните десетилетия на ХХ век честата употреба с повод и без повод на термина…

Опазването на културното наследство

в международни документи и практики   Не трябва да забравяме кои сме, откъде идваме и…

Предизвикателства пред създаването на супер-високоякостен бетон като нов строителен материал

Реализирането на съвременните архитектурни форми и иновационни концепции в строителството налага разработването и внедряването на…

Моделиране на сгради от стоманобетонни рамки с тухлен пълнеж при сеизмично въздействие

Според данните на Националния статистически институт през 2009 г. в градовете в България близо половината…

Модел за управление на риска при инвестиционни строителни проекти

Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен проект. Необходимо е да има ангажимент…

Пасивни къщи – основни принципи и характерни примери

Към настоящия момент в Германия има изпълнени около 10 000 пасивни сгради, в Австрия са…

Сеизмичната устойчивост на сградите, проектирани преди 1 март 1987 г.

Във връзка със сложния технически проблем, предмет на този анализ, и безрезултатността за решението му…

Зелените шумозащитни стени си „партнират“ с природата

Проблемът „шум” Когато дадено тяло трепти, в заобикалящия го въздух възникват така наречените звукови вълни.…