Предимства при използването на кофражни системи за ранно декофриране при изграждането на стоманобетонни междуетажни конструкции

Инж. докторант Станислав Бакърджиев, инж. д-р доц. Офелия Лазова-Велинова, ВСУ „Любен Каравелов“ Същност и основни…

Обхват на данните за сградния фонд, необходими за оценка и картографиране на сеизмичния риск на национално ниво

Доц. д-р инж. Антоанета Канева, НИГГГ – БАН, Департамент „Сеизмично инженерство“ Природните бедствия в сравнение…

Определяне на носимоспособността на възел в мостова конструкция чрез опростени методи

Доц. д-р инж. Ирина Керелезова, УАСГ РЕЗЮМЕ Представената разработка е част от проект за определяне…

Числено моделиране на комбинирани дървено-стоманени греди с податлива връзка между поясите и стеблото

Гл. ас. д-р инж. Деляна Бояджиева, УАСГ Олекотяването на конструкциите е основна тенденция в строителната…

Организационни и технологични решения при усилването на зидани колони

Инж. Теодор Тодоров, доц. д-р инж. Фантина Рангелова, УАСГ Един от най-старите материали – тухлата,…

Изменение на климата и очаквано въздействие върху пристанищната инфраструктура

Инж. Веско Вазов, докторант в катедра „Хидротехника”, УАСГ Морските пристанища на България са „на ръба”…

Експериментално изследване на поведението на едропанелни съединения

Доц. д-р инж. Атанас Николов, ас. инж. Радослав Орлинов, гл. ас. инж. Огнян Ганчев, УАСГ…

Изследване на възможностите на безпилотните летателни апарати за тематично картографиране

Инж. Яна Ангелова Липийска, катедра „Фотограметрия и картография”, УАСГ Тематичното картографиране е най-широката област от…

Коефициент на повърхностно топлопредаване на материали за декоративно оформяне на ограждащи конструкции

Доц. д-р Светлана Джамбова, д-р арх. Огнян Симов, УАСГ Настоящата публикация отразява втора част на…

Типово възстановяване на типови сгради

Инж. Мария Петкова, УАСГ Необходимостта от удовлетворяване на нова функция, както и завишените съвременни стандарти…