Приложение на високоякостните бетони в строителните конструкции

Цанко Колев, докторант, УАСГ Въпреки че често високоякостният бетон се смята за сравнително нов материал,…

Мицелните композити като нов екологичен строителен материал

Инж. Александър Николов, инж. Димитър Пашов, УАСГ В това проучване е изследван нов екологичен материал,…

Възможности за повишаване на енергийната ефективност в Горна Оряховица – градоустройствени подходи

Докторант Ваня Манева, УАСГ Енергийната ефективност в градоустройството е част от принципите за устойчивото градско…

Инспекция на съществуващи сгради и съоръжения

Д-р инж. Емануела Манолова, проектант Настоящата статия представя основните аспекти, свързани с видовете репарации, които…

Изграждане на ефективни екипни структури

Гл. ас. инж. Мариела Милачкова, УАСГ Установяването на необходимостта от промяна чрез проектиране (препроектиране) на…

Националните обекти – правна рамка и практически въпроси

Доц. д-р Бисерка Маринова, УАСГ Интересът към темата е породен от правния механизъм, чрез който…

Стратегически мениджмънт на малката строителна фирма

Гл. ас. д-р Анета Еленкова, УАСГ Основна характеристика на европейската икономика, включително и българската, е…

Призма на жп линии в България според БДС EN 13450:2013

Доц. д-р инж. Радослав Върбанов, инж. Димитър Фотев, ас. инж. Боян Петров, ас. инж. Росен…

Параметри на конститутивни модели на критичното състояние за глини от Софийското поле

Доц. д-р инж. Лена Михова, ас. инж. Таньо Танев, УАСГ Моделите на критичното състояние са…

Натурно изпитване на иновативна конструкция на предплоча

Проф. д-р инж. Енчо Дулевски, доц. д-р инж. Лазар Георгиев, инж. докторант Десислава Митева, УАСГ…