Инж. Лиляна Петрова, началник на Дирекцията за национален строителен контрол: Искаме да разширим партньорството си с КСБ, като участваме в срещите на Камарата с общините и строителите по места

„На вестник „Строител“ пожелавам да е все така обективен“ Инж. Петрова, първо приемете поздравления от Съвета на директорите и екипа на в. „Строител” за назначаването Ви за началник на ДНСК. Вие имате богат дългогодишен опит в строителния контрол и познавате…

Вестник „Строител“ отпразнува 15 години от създаването си

На 3 април вестник „Строител“ – официалното издание на Камарата на строителите в България (КСБ), отбеляза своя петнадесети рожден ден с тържество в „София Балкан палас“. Домакини на събитието бяха инж. Пламен Пергелов, председател на СД на „Вестник Строител“ ЕАД,…

Общо над 330 млн. лв. са инвестирани по двата фонда за градско развитие за София и Южна България в периода 2019 – 2023 г.

Във връзка с успешното приключване на първия цикъл на инвестиции на фондовете за градско развитие (ФГР) по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ („ОПРР 2014-2020“) вестник „Строител“ разговаря с представляващите Фонд за устойчиви градове (ФУГ) – Надя Данкинова, изп. директор…

Четиринадесетата година на вестник „Строител“

2023-та бе поредната динамична и изпълнена с предизвикателства година за в. „Строител“, но също и успешна, защото медията продължи да открива нови възможности за развитие и да се усъвършенства. Изминалите 12 месеца бяха наситени с много събития, които екипът отрази…

Другите за нас

През 2023 г. екипът на в. „Строител“ не спря да търси обратна връзка със структурите на КСБ, строителните фирми, гостите и читателите на изданието с цел да бъде винаги актуален на потребностите и максимално полезен на бранша. Питахме за мнения…

Кой гостува на страниците на в. „Строител“ през 2023 г.

През 2023 г. на страниците на в. „Строител“ гостуваха личности с място и значение в европейския и българския дневен ред, хора, чиито решения са важни за развитието на строителния сектор и на българската икономика. За да бъде максимално полезно на…

КСБ – Хроника на събитията 2023

Традиционно в края на годината в. „Строител“ прави преглед на най-важното от дейността на Камарата на строителите в България (КСБ), от изпълняваните политики, взаимодействието с институциите, търсенето на решения на проблемите в сектора, инициативите, срещите, международната дейност, организирането и участията…

Георги Гвоздейков, министър на транспорта и съобщенията: Най-важният проект по МСЕ, за който чакаме решението на ЕК, е проучването за втори мост Русе – Гюргево

Желая на читателите на в. „Строител“ и на целия екип на изданието много здраве и професионални успехи! Mинистър Гвоздейков, каква е равносметката Ви за 2023 г.? Кои бяха основните теми, по които работихте? Какво отчитате като успех и за какво…

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК „Пътища“: Темите, по които ще работим с КСБ, са разделянето на ЗУТ, дигитализацията и кръговата икономика в сектор „Строителство“

Инж. Чайков, Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП) проведе традиционното си мероприятие „Инженер на годината“ за 2023 г. Конкурсът включи две нови категории. Как се стигна до решението да има две допълнителни отличия и трудно ли беше да определите най-добрите експерти?…

Надя Данкинова, изп. директор на Фонд ФЛАГ и представляващ Фонд за устойчиви градове: За деветмесечието на 2023 г. Фонд ФЛАГ е предоставил 57 кредита за 107 млн. лв.

Г-жо Данкинова, какви са възможностите за финансиране на инвестиции за градско и регионално развитие чрез Фонд ФЛАГ? Какви финансови инструменти се прилагат в момента? Фонд ФЛАГ продължава активно да подкрепя местните власти, предоставяйки финансиране за инвестиционните им проекти. 2023 е…

Добромир Ганев, председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти: Работата на НСНИ е насочена към постигането на справедлива регулация на брокерския бизнес с имоти

Г-н Ганев, какви са основните приоритети на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) през 2023 г.? Работата на НСНИ през последните години е насочена главно към желанието ни да има справедлива регулация на брокерския бизнес с имоти. Важна част от дейността…

Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия: Подготвяме кадри за сектора заедно със строителния бизнес

24 май е празник, който показва желанието и стремежа на българите към просвета и наука Проф. Марков, благодарим Ви, че традиционно сте наш гост в навечерието на 24 май. Какво ще пожелаете на читателите на в. „Строител“ за Деня на…