Министър Данаил Папазов откри модернизираната жп отсечка Михайлово – Калояновец

Откриваме вторият железопътен проект изграден със средства от Оперативна програма „Транспорт“. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов по време на церемонията по официално въвеждане в експлоатация на модернизираната железопътна отсечка Михайлово – Калояновец, част от…

Пристанищата трябва да останат сред приоритетите на ЕС

Членовете на Изпълнителния комитет на Европейската организация на морските пристанища (ИК на ЕСПО) обсъдиха текстовете на съвместен меморандум. Документът ще бъде представен на бъдещите евродепутати и комисари за тяхната позиция относно ролята на транспорта и морските пристанища в бъдещите приоритети…

Възобновиха въздушната връзка между България и Сърбия

„Откриването на повече линии между страните на Балканите ще подобри връзките и ще доведе до по-голям обмен на бизнес пътувания и туристи. След 15 годишно прекъсване въздушната връзка между България и Сърбия вече е възобновена.” Това заяви министърът на транспорта,…

Дискутираха приоритетната рамка за действие за Натура 2000

„Залагането на устойчив подход е в основата на успешното развитие на екологичната политика. Натура 2000 е ключова част от устойчивото развитие и има своето място в Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС). Зелената икономика също е сериозно предизвикателство и важен инструмент…

Обсъдиха целите на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Започна работата по определяне на приоритетите по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) „България – Сърбия 2014 – 2020”. За да се индентифицират нуждите и целите Управляващият орган започна серия от обществени обсъждания. Те се провеждат…

Имотните консултанти дискутираха проблемите си с институциите

Брокерите на недвижими имоти срещат редица трудности при работата си с Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), съдиите по вписванията и нотариусите. Основните проблеми на гилдията са свързани с издаването на удостоверения за тежести на имоти,…

Откриха форума за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа

С европейски ден за управление на отпадъците започна ежегодното изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа. Традиционният форум откри днес зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев в „Интер Експо Център” – София. Тазгодишното…

Модернизираме управлението на биоотпадъците

Нова нормативна наредба за разделно събиране ще модернизира управлението на отпадъците. Тя се отнася за биоотпадъците и е разработена в рамките на двугодишен проект по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013. Наредбата ще подобри законодателството, но и ще вмени…

Експерти отхвърлиха предвижданата реформа във водния сектор

Политиката и Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията на Република България е напълно погрешна. Философията на документа е тотално сбъркана и няма да доведе до очакваната реформа, а по-скоро ще предизвика криза. Водната стратегия не бива да…