Обсъдиха целите на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Започна работата по определяне на приоритетите по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) „България – Сърбия 2014 – 2020”. За да се индентифицират нуждите и целите Управляващият орган започна серия от обществени обсъждания. Те се провеждат…

Имотните консултанти дискутираха проблемите си с институциите

Брокерите на недвижими имоти срещат редица трудности при работата си с Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК), съдиите по вписванията и нотариусите. Основните проблеми на гилдията са свързани с издаването на удостоверения за тежести на имоти,…

Откриха форума за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа

С европейски ден за управление на отпадъците започна ежегодното изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа. Традиционният форум откри днес зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев в „Интер Експо Център” – София. Тазгодишното…

Модернизираме управлението на биоотпадъците

Нова нормативна наредба за разделно събиране ще модернизира управлението на отпадъците. Тя се отнася за биоотпадъците и е разработена в рамките на двугодишен проект по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013. Наредбата ще подобри законодателството, но и ще вмени…

Експерти отхвърлиха предвижданата реформа във водния сектор

Политиката и Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията на Република България е напълно погрешна. Философията на документа е тотално сбъркана и няма да доведе до очакваната реформа, а по-скоро ще предизвика криза. Водната стратегия не бива да…