Емил Христов
3816 Articles0 Comments

Заместник-министър Красимир Папукчийски инспектира железопътния участък между Елин Пелин и Костенец

Поставих кратки срокове на изпълнителите и възложителя за подобряване на работните процеси по проекта „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Красимир Папукчийски при извършване на внезапна…

Публикуваха Проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България (документ)

В Порталът за обществени консултации бе публикуван Проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България. С цел осигуряване на координиран и съгласуван подход в целия ЕС и в съответствие със стратегическата визия за…

Европейската комисия получи от България искане за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1,37 мрлд. евро

Европейската комисия получи вчера първото искане за плащане от България по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за отпускане на финансова подкрепа в размер на 1,37 милиарда евро. Цялостният план на България за възстановяване и устойчивост ще бъде финансиран с 5,68…

Над 110 000 са подадените оферти през системата за електронни обществени поръчки

Общият брой на подадените оферти през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) надхвърли 110 000. Само за последната година офертите, които са подадени по електронен път, са над 80 000, което е близо 3 пъти повече спрямо…

Утре се подписват договорите за проектиране и строителство на тунела под Шипка

Утре – 8 юни, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Тодор Василев ще подпише договорите за проектиране и строителство и за строителен надзор на тунела под Шипка.             Обществената поръчка предвижда изграждането на участък с дължина 10,549 км,…

НПВУ предвижда инвестиции за транспортна свързаност и продължаване на реформата във ВиК сектора

Последната година бе изпълнена с предизвикателства, за които нито една икономика по света не бе подготвена. Пандемията от COVID-19 пренареди представите на хората за приоритетите им и накара човечеството да се замисли за бъдещето. За да окажат подкрепа на държавите,…

Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“: Необходимо е държавата да създаде механизъм за индексиране на договорите в строителството

Инж. Партениотис, заедно с Камарата на строителите в България проведохте заключителна пресконференция по проекта SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство. Кои бяха основните теми, на които бихте поставили акцент? Заключителната пресконференция имаше за цел да даде информация…

НСИ: Индекси на строителната продукция през март 2022 г.

По предварителни данни през март 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от предходния месец, това сочат данни на Националния статистически институт (табл. 1). Календарно изгладените данни…

Заседанията на работната група за промени в ЗУТ и наредбите за прилагането му ще се излъчват онлайн

Междуведомствената работна група, която изготвя промени в Закона за устройство на територията, в Наредба № 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните…

Планират разботването на стратегия за развитие на републиканската пътна инфраструктура за периода 2023-2030 г.

„Към настоящия момент трябва да се разработи нова стратегия за развитие на републиканската пътна инфраструктура за периода 2023-2030 г. Вярвам, че в нея ще бъдат заложени тези приоритети“. Това заяви зам.-министърът на финансите Андрей Цеков на брифинг в Министерски съвет…

„Продължаваме промяната“ внесоха проект на решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа

Председателят на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Настимир Ананиев и група народни представители внесоха в деловодството на Народното събрание проект на решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на…

„Има такъв народ“ внесоха проект на решение за предприемане на действия от АПИ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа

Председателят на ПГ на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов и група народни представители са внесли в деловодството проект на решение за предприемане на действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа. В мотивите…