Георги Сотиров
357 Articles0 Comments

Доц. д-р инж. Илиана Стойнова, зам.-ректор по учебна дейност и дигитализацията на ВСУ „Любен Каравелов“: Наша мисия е да популяризираме професията на строителния инженер и на архитекта

Доц. Стойнова, статистиката показва, че сте били ръководител на над 160 дипломанти в Строителния факултет (СФ) на ВСУ „Любен Каравелов”. С Ваша помощ много строителни инженери са имали шанс да започнат професионалния си път. Участието в изработването на дипломната работа…

Д-р Евгения Илиева, директор на ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново: Имаме амбицията да въведем предмет „Дигитализация на строителството“

Д-р Илиева, девизът на ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново, е „Училище с история, бъдеще и традиции“. Разкажете ни повече за учебното заведение, за неговото минало и какво предлага сега на своите възпитаници. Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия…

Кметът Ангел Геров: Община Пирдоп работи за енергийното обновяване на сградите

Г-н Геров, на 1 февруари направихте първа копка по проект за реконструкция на ВиК мрежи в Пирдоп. Какво включва той и на колко възлиза стойността му? Проектът включва частична или цялостна подмяна на ВиК инфраструктура на 39 улици в града,…

Дискусия в УАСГ разгледа проблемите на държавната нивелачна мрежа

На 16 февруари в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се проведе среща дискусия на тема „Държавната нивелачна мрежа – проблеми и решения“. Тя бе организирана от Геодезическия факултет на УАСГ. Гост на събитието бе чл.-кор. проф. Николай Милошев,…

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ръководител катедра „Технология и механизация на строителството“ в УАСГ и председател на УС на НТССБ: Поддържаме тесни връзки с редица строителни фирми

Доц. Хрисчев, след успешно приключилия пpoeкт „Обнoвявaнe и мoдepнизaция нa oбpaзoвaтeлнaтa инфpacтpyктypa в УАСГ“, реализиран по ОП „Peгиoни в pacтeж 2014-2020“, студентите и преподавателите работят в по-добри условия. Вие бяхте ръководител на проекта. С какви предизвикателства се сблъскахте при изпълнението…

Кметът Лилия Донкова: Столичният район „Кремиковци“ се превръща в привлекателен за живеене и инвестиции

Г-жо Донкова, нека започнем нашия разговор с преглед на проектите, които се реализират в район „Кремиковци”, както и на реновираните обекти от образователната и социалната инфраструктура. Въпреки че живеем в интересно и трудно време, успяхме да реализираме повечето от набелязаните…

Проф. д-р инж. Иван Ростовски, ръководител на Университетската строителна изпитвателна лаборатория в УАСГ: До входящ контрол на влаганите материали се стига главно при строителни обекти с висока цена и значение

Проф. Ростовски, ръководите Университетската строителна изпитвателна лаборатория в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Предимно проектантските бюра ли тестват при Вас дали идеите им могат да станат реалност, или се използва от целия строителен бранш? Логично е всеки един…

Кметът Трайко Младенов: Към община Костинброд има голям инвеститорски интерес и се обособяват три индустриални зони

Г-н Младенов, характерни за община Костинброд са развиващият се бизнес в индустриалната зона и помощта, която общинската администрация оказва на компаниите, за да реализират своите инвестиции. Какво ново можете да ни кажете по тази тема? Няколко дни преди срещата ни…

Инж. Камелия Денчева, директор на ПГСАГ „Пеньо Пенев“, Русе: Градим у нашите възпитаници самочувствие на личности, които могат да правят кариера

Инж. Денчева, възпитаниците на русенската Професионална гимназия организират работата на строителните площадки не само в Европа, а и по целия свят. Без да омаловажавам приноса на останалите колеги от професионалните гимназии в страната, считам, че и нашата роля в този…

Община Чирпан – привлекателна за инвестиции и живот, е без конкуренция на стратегията й за развитие

Г-н Крачолов, да започнем това интервю с въпроса за сериозните инвестиционни намерения от страна на чужди инвеститори към Вашата община. В последните две години инвестиционният климат в нашата община претърпя коренно изменение. Австрийски, немски и турски инвеститори откриха нашето стратегическо…

Кметът Атанас Балкански: Развитието на инфраструктура и осигуряването на привлекателна градска среда са приоритет за община Съединение

Г-н Балкански, Съединение се намира в близост до АМ „Тракия“, имате жп линия и сте само на 27 км от Пловдив и неговата „Тракия икономическа зона“. Как се отразява транспортната свързаност на развитието на общината? Естествено е географското ни разположение…

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова, председател на борда на директорите на „Метрополитен” ЕАД и преподавател в УАСГ: Метрото е обект без аналог по своите мащаби и значение

Проф. Рангелова, на 28 януари отбелязваме 25-ата годишнина на столичното метро. Освен че сте знакова фигура в академичните среди, Вие сте и председател на борда на директорите на „Метрополитен” ЕАД. Разкажете ни малко повече за историята на подземната железница. Метрото…