Георги Сотиров
419 Articles0 Comments

Доц. д-р Иван Митев, преподавател в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”: Търсенето на инженери от различни специалности на МГУ нарасна значително в последните години

Доц. Митев, безспорен факт е, че възпитаници на МГУ „Св. Иван Рилски” работят освен на обекти от миннодобивната и обогатителната индустрия и в строителния бранш. Да, безспорно е, че студентите от катедра „Подземно строителство“, в която преподавам, и тези в…

Кметът Кирил Стоев: Радомир залага на развитието на инфраструктурата като основа за растеж

Г-н Стоев, да започнем това първо за в. „Строител” интервю с кмета на Радомир с припомнянето на приятното съвпадение – Денят на Радомир 26 октомври е и Ден на българските строители. Абсолютно вярно. И фактът, че двете събития на Димитровден съвпадат,…

Доц. д-р инж. Венци Божков, зам.- декан по научна и международна дейност на Хидротехническия факултет на УАСГ: Единственото място в страната, където се обучават хидроинженери, е УАСГ

Доц. Божков, професионалният Ви път напълно отговаря на максимата за „учене през целия живот”. След дипломирането Ви през 1990 г. във ВИАС (сега УАСГ) сте имали сериозни научни занимания в Техническия университет – София, в NTNU – Трондхайм, Норвегия, IHE…

Мария Петрова, директор на ПГСАГ „Васил Левски“ – Варна: Увеличаваме специалностите, за да сме адекватни на нуждите на строителния бранш

Г-жо Петрова, директор сте на най-старото средно техническо училище във Варна и второто техническо училище в страната, което е сериозна отговорност. Благодаря Ви, наистина отговорността да ръководиш най-старото средно техническо училище във Варна е голяма, защото то има над 80-годишна…

Боряна Стоева, директор на ПГС „Христо Смирненски“ – Кърджали: ПГС „Христо Смирненски” е единственото училище в област Кърджали, което подготвя кадри за строителството

Г-жо Стоева, през 2024 г. Професионалната гимназия по строителство „Христо Смирненски“ – Кърджали, ще чества 65 г. от създаването си. Сметките показват, че през годините учебното заведение е осигурило над 6000 кадри за строителния сектор. Разкажете ни повече за историята на…

Гл. ас. д-р инж. арх. Антон Гороломов, преподавател във ВСУ „Любен Каравелов“: Добрата връзка между теория и практика създава качествено образование

Д-р Гороломов, Вие сте възпитаник на СГСАГ „Хр. Ботев”. При завършването на средното си образование получихте награда от КСБ като първенец на випуска. Изминали са 13 г. оттогава, как решихте да продължите пътя си във ВСУ „Любен Каравелов”? Гордея се,…

Дoц. д-p apx. Гичкa Kyтoвa – Kaмeнoвa, ректор на УАСГ: Партньорството ни с КСБ трябва да се задълбочава

Доц. Кутова, Вие сте нoвият peктop нa УACГ, cлeд като спечелихте бaлoтaж c дoц. д-p apx. Cтeфaн Acпapyxoв. Съревновавахте се с oбщo 8 кандидати, все авторитетни учени от университета в областта на строителството, архитектурата и геодезията. Вие сте и пъpвият…

Доц. д-р инж. Илиана Стойнова, зам.-ректор по учебна дейност и дигитализацията във ВСУ „Любен Каравелов“: В рамките на кандидатстудентската ни кампания стартираме посещения в гимназии в страната

Доц. Стойнова, в качеството Ви на зам.-ректор по учебната дейност и дигитализацията сте ангажирана с подготовката и провеждането на кандидатстудентската кампания на Висшето строително училище „Любен Каравелов“. Какви са първите резултати от класиранията, забелязват ли се вече определени тенденции? Кандидатстудентската…

Цветелина Борисова, директор на ПГТС „Арх. Йордан Миланов“: Контактите ни с ОП на КСБ – Перник, помагат за формирането на бъдещата смяна в строителния бранш

Г-жо Борисова, гимназия „Арх. Йордан Миланов“ е едно от 28-те професионални училища в страната и единствена в област Перник, която ще получи статут на Център за високи постижения в специализираното образование и обучение. Разкажете ни за този успех. Процедурата е…

Кметът Радослав Асенов: Годеч развива инфраструктура в очакване на инвеститори

Г-н Асенов, няма спор, че голяма част от дейността на всеки общински кмет по-малко или повече е свързана със строителството. При встъпителните си слова след избора през ноември Вие развихте интересни мисли в тази насока, което допадна на нашия екип.…

Проф. д-р инж. Петър Павлов, ръководител на катедра „Техническа механика“ в УАСГ и на Националния център по сеизмично инженерство: Имаме готовност за създаването на Български лабораторен научноизследователски комплекс по сеизмично инженерство

Проф. Павлов, ръководител сте на катедра „Техническа механика” в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), в която се изучават едни от най-сложните предмети, без които няма как да се стане инженер. Бихте ли ни разказали какви са те? В…

На работна среща в община Севлиево строители от областта се запознаха с инвестиционната програма на местната власт

На 10 януари в община Севлиево се проведе работна среща между Областното представителство на КСБ – Габрово, и кмета на Севлиево д-р Иван Иванов. Събитието бе по покана на д-р Иванов, който представи планираната инвестиционна програма на администрацията за 2024…