Мария Петрова
449 Articles0 Comments

30 проверки в „синя зона“

Служители на Общинска полиция и Столичен инспекторат провериха над 30 обекта за използването на места за паркиране „служебен абонамент” и „синя зона” на територии общинска собственост в нощта на 5 срещу 6 януари. От проверените обекти на три са наложени…

България ще ползва повече разрешителни за превоз на товари до Турция през 2012 г.

По време на 24-та Сесия на българо-турската смесена комисия по транспорт и съобщения, която се проведе в София, бяха постигнати редица договорености в областта на автомобилния, железопътния, морския и въздушния транспорт, както и сътрудничеството в сферата на информационните технологии и…

Оперативна програма „Околна среда” е с много добра оценка на системите за управление и контрол според одитния доклад за 2010 г.

Системите за управление и контрол на Оперативна програма „Околна среда” работят ефективно и дават увереност, че пред Европейската комисия се представят точни отчети за направените разходи по програмата. Това се казва в доклад на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от…

МОСВ изпрати за оценка в ЕК проекти за 260 млн. лв., с които ще се изгражда ВиК инфраструктура в Пловдив и Добрич

Два от „големите” проекти, подадените за оценка в МОСВ – за водната инфраструктура на Пловдив и Добрич, бяха изпратени за одобрение от Европейската комисия. Общата им стойност е 260 млн. лв., с които ще се подобри значително състоянието на водоснабдителната…

Планирани спирания на тока от ЧЕЗ 9-13 януари

За периода 09-13.01.2012 г. ЧЕЗ Разпределение България уведомява своите клиенти за предстоящи прекъсвания на електрозахранването и/или възможни смущения, поради: изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост; ремонт на съоръжения по мрежи СрН и НН; присъединяване на нови абонати;…