Мирослав Еленков
830 Articles0 Comments

Александър Бочев, председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти: Най-важната цел на НСНИ е консолидирането на бранша около идеята за регулация на сектора със закон

Г-н Бочев, какви са приоритетите Ви като председател на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ)? Приоритетите пред Управителния съвет (УС) на НСНИ са строго очертани от решенията на Общото събрание на организацията. То приема както целите, така и годишната програма на…

Подписаха договорите за изграждане на Вертикалния газов коридор

В присъствието на премиера Димитър Главчев и министъра на енергетиката Владимир Малинов бяха сключени два договора, с които се даде началото на реализацията на Вертикалния газов коридор – за лупингите Кулата-Кресна и РупчаВетрино. Проектът е стратегическа инициатива на газопреносните оператори…

3200 предприятия са получили подкрепа от Фонд на фондовете през програмен период 2014-2020 г.

Над 1,3 млрд. лева са влезли в икономиката от Фонд на фондовете (ФнФ) през изминалия програмен период 2014-2020 г., като подкрепа са получили 3200 предприятия. Това стана ясно по време на официално отчетно събитие на свършената работа от Фонда, на…

Инж. Йордан Николов, председател на секция „Изолации“ към КСБ и изп. директор на БАИС: Единственият начин да се случи енергийното обновяване на сградите е то да стане бизнес

Инж. Николов, Директивата за енергийни характеристики на сградите (ДЕХС) бе приета окончателно и от Съвета на ЕС, което я превръща в задължителен закон, който ще бъде транспониран и в нашето законодателство. Кои са основните и важни моменти в нея? Основните…

Закон ще урежда принципите и правилата за въвеждане на еврото като парична единица на България

След дългогодишни дебати и стратегически разговори въпросът за въвеждането на еврото като валута в България е все по-близо до финалната права. Докато за някои въвеждането на еврото е символ на стабилност и интеграция в по-голямата икономическа общност на Европейския съюз,…

Цветелина Пенкова, евродепутат от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: Приемането на Директивата за енергийните характеристики на сградите е начинът да се засили процесът на саниране

Г-жо Пенкова като част от преговарящия екип по Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) бихте ли разяснили какви са основните моменти във финалния документ? Изключително се радвам, че на 12 март 2024 г. Европейският парламент (ЕП) гласува окончателно Директивата,…

Евродепутати и експерти обсъдиха бъдещето на енергийния сектор

„Подпомогнахме енергийно бедните домакинства. Променихме целта на Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) – сега тя е борбата с енергийната бедност и за целта ще се отделят целенасочени средства за най-уязвимите домакинства“. Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния…

Мила Ненова, изп. директор на Българската агенция за инвестиции: През 2023 г. преките чуждестранни инвестиции в страната ни са рекордни – почти 7 млрд. лв.

Г-жо Ненова, какви са най-големите предизвикателства пред Българската агенция за инвестиции (БАИ)? Голямото предизвикателство пред БАИ, a и пред нашата страна е да използваме напълно възможностите, които имаме в момента. Съвременната геополитическа сцена претърпя значителни промени през последните години –…

Въведоха в експлоатация най-дългия пътен тунел, строен у нас

На официална церемония на 20 февруари бе пуснат в експлоатация най-дългият пътен тунел, изграждан досега у нас – „Железница“. Той е с две отделни тръби за движение, като дължината на всяка е около 2 км. Изпълнител на съоръжението е консорциум…

Цветелина Пенкова, евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: Липсата на кадри е както национален проблем, така и казус на европейско ниво

Г-жо Пенкова, енергийните характеристики на сградите у нас и подобряването на енергийната ефективност (ЕЕ) на сградния фонд са важни теми за строителния сектор. В тази връзка какво е нужно, за да се засили процесът на обновяване в България? Темата за…

Проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в Университета за национално и световно стопанство: Инвестициите в проекти за повишаване на пътната безопасност осигуряват значителни ползи за обществото

Проф. Николова, на Деветата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“ представихте интересна лекция на тема „Обществени разходи/ползи и пътна безопасност – проблеми и предизвикателства“. Какви са впечатленията Ви от събитието, организирано от ББА „Пътна безопасност“? Форумът традиционно постави темата за пътната…

Деветата конференция на ББАПБ обсъди възможностите за повишаване на безопасността на движението

За девета поредна година Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ) проведе конференцията „Безопасна пътна инфраструктура“. Събитието се състоя в Пловдив на 19 и 20 септември. На него редица български и чужди експерти, представители на държавната администрация, научната общност, бизнеса и…