Мирослав Еленков
822 Articles0 Comments

Въведоха в експлоатация най-дългия пътен тунел, строен у нас

На официална церемония на 20 февруари бе пуснат в експлоатация най-дългият пътен тунел, изграждан досега у нас – „Железница“. Той е с две отделни тръби за движение, като дължината на всяка е около 2 км. Изпълнител на съоръжението е консорциум…

Цветелина Пенкова, евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: Липсата на кадри е както национален проблем, така и казус на европейско ниво

Г-жо Пенкова, енергийните характеристики на сградите у нас и подобряването на енергийната ефективност (ЕЕ) на сградния фонд са важни теми за строителния сектор. В тази връзка какво е нужно, за да се засили процесът на обновяване в България? Темата за…

Проф. д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в Университета за национално и световно стопанство: Инвестициите в проекти за повишаване на пътната безопасност осигуряват значителни ползи за обществото

Проф. Николова, на Деветата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“ представихте интересна лекция на тема „Обществени разходи/ползи и пътна безопасност – проблеми и предизвикателства“. Какви са впечатленията Ви от събитието, организирано от ББА „Пътна безопасност“? Форумът традиционно постави темата за пътната…

Деветата конференция на ББАПБ обсъди възможностите за повишаване на безопасността на движението

За девета поредна година Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ) проведе конференцията „Безопасна пътна инфраструктура“. Събитието се състоя в Пловдив на 19 и 20 септември. На него редица български и чужди експерти, представители на държавната администрация, научната общност, бизнеса и…

Jaume Duch, spokesperson of the European Parliament: The European economy needs a boost, it is not only a matter of prosperity but also of security

Mr Duch, what are the most important legislative files, which EP voted on since the beginning of the year? To help Members States in the path towards climate neutrality, Parliament has adopted most of the new laws of the so-called…

Джауме Дук, говорител на Европейския парламент: Европейската икономика се нуждае от тласък, това не е въпрос само на просперитет, но и на сигурност

Г-н Дук, какви са най-важните законодателни документи, които Европейският парламент (ЕП) одобри от началото на годината? За да помогне на държавите членки по пътя им към климатична неутралност, ЕП прие повечето от новите закони от т.нар. пакет Подготвени за цел…

ЕК ще следи реализацията на големите инфраструктурни проекти в Европа

В свой доклад Европейският парламент (ЕП) подчертава, че големите инфраструктурни проекти изпълняват ключова роля в транспортните мрежи, като осигуряват големи социално-икономически ползи, създават и поддържат заетост, повишават производителността и конкурентоспособността, подобряват инфраструктурата и имат отражение върху ежедневието на гражданите. Ето…

Андрей Новаков, евродепутат от Групата на ЕНП: Продължавам да работя за повече инвестиции в транспортни проекти у нас

Г-н Новаков, през миналата седмица на пресконференция в Страсбург представихте доклад на Европейския парламент (ЕП) на тема „Защо Европа се бави с реализацията на големи транспортни проекти и какво може да се направи?“. Какви са основните моменти в него? Причината…

ЕК ще следи реализацията на големите инфраструктурни проекти в Европа

Големите инвестиции в транспортна инфраструктура и свързаност да бъдат изведени като приоритет и за тях да има особен надзор от Европейската комисия (ЕК), за да не страдат проекти от международно значение заради вътрешнополитически сътресения в отделни държави. Това прие Европейският…

Откриха „Арена Бургас“

5000 души присъстваха на тържественото откриване на най-голямата спортна зала в България – „Арена Бургас“. Официални гости на събитието бяха президентът на Република България Румен Радев, кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител проф. Мария Нейкова, министърът на регионалното развитие…

Пуснаха в експлоатация 7,5 км отсечка от пътя Мездра – Ботевград

„Като регионален министър искам да благодаря на строителя, който изпълни своите обещания. Последните месеци работихме съвместно, така че да облекчим максимално движението за българските граждани и да пуснем 7,5-километровата отсечка от пътя Мездра – Ботевград в експлоатация“. Това каза министърът…

Ева Майдел, евродепутат от Групата на ЕНП:  Трябва да хармонизираме правилата така, че иновативните компании да имат лесен достъп до рисково финансиране

Вестник „Строител“ се запазва през годините като една от малкото браншови медии на високо европейско ниво Г-жо Майдел, дезинформацията е един от най-големите проблеми пред съвременното ни общество. Какви мерки се прилагат на европейско ниво за противодействието й? България е…