Мирослав Еленков
809 Articles0 Comments

Строителството на „Южен поток” може да започне през юни

Строителството на „Южен поток” се очаква да започне през юни. Това стана ясно от изказване на Игор Елкин, изпълнителен директор на „Южен поток” АД по време на кръгла маса-дискусия, на която бяха обсъдени ползите за България и Европа от изграждането…

Драгомир Стойнев: С предриетите от нас мерки успяхме да стабилизираме НЕК

С предприетите от сегашното правителство мерки успяхме да стабилизираме състоянието на „Националната електрическа компания“ ЕАД (НЕК). Ако бяхме последвали Бизнес програмата на НЕК за 2012-2014 г., одобрена от експертите на предишното управление, във финансовия резултат на „НЕК“ ЕАД щеше да…

ТЕЦ „Варна“ спира работа в края на годината

ТЕЦ „Варна“ ще спре да работи в края на 2014 г. Това стана ясно от изказване на Минчо Минчев, изпълнителен директор на централата. Причината е, че трябва да бъде извършена екологизация на блокове 4,5 и 6. Подадена е само една…

2,3 млрд. лв. са инвестирали от ЧЕЗ в икономиката ни от стъпването си в България

От стъпването си в България в края на 2004 г. до момента ЧЕЗ е внесла над 2,3 млрд. лева в българската икономика. От тях над 1,6 млрд. лв. са постъпили в бюджета под формата на данъци, преки инвестиции за закупуването…

Министър Чобванов запозна екипите на МВФ с бюджетната политика на правителството

„Правителството се фокусира през последните месеци както върху социалната политика, така и върху проблемите на бизнеса, като усилията са насочени към намаляване на административната тежест и облекчаване на регулаторните режими“. Това посочи министърът на финансите Петър Чобанов в разговорите с…

МИЕ подготви проект на „План за действие за реиндустриализация на България за периода 2014-2015 г.”

Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив…

Рекордно участие на български производители на Международния панаир за индустриални технологии и оборудване в Хановер

Рекорден брой български предприятия представят своите продукти на Международния панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия тази година. Участието на 37-те наши фирми в престижната изложба е организирано от МИЕ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките…

ЧЕЗ повиши квалификацията на над 600 служители

ЧЕЗ успешно реализира проекта „ЧЕЗ Груп в България-инвеститор в знанието на своите служители, реализиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в периода 01.04.2013 – 30.04.2014 година. В рамките на проекта са обучени 629 служители, като общата стойност за осъществяването…

300 млн. лева за общините и през 2015 година

300 млн. лева са заложени по инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” и за 2015 година. Допълнително ще бъде отпуснат и общ ресурс за общините в размер на 100 млн. лева, които ще са за единните разходни стандарти.…

Облекчени правила за големите инвестиции

Намаляват се праговете за сертифициране на приоритетни инвестиционни проекти в сферата на преработващата промишленост и за изграждане на индустриални зони и технологични паркове. Това става с промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, които бяха приети…

41 български производители участват в изложбите „Техномебел” и „Светът на мебелите”

На 1 април в Интер Експо Център – София се откриха специализирани международни изложби „Светът на мебелите” и „Техномебел”. Те се провеждат заедно за трета поредна година, а организатори са Агенция Булгарреклама и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост.…

„Майчин дом” с нов спешен център

Министърът на здравеопазването Таня Андреева откри ново спешно приемно отделение в Университетската болница „Майчин дом”. То отговаря на всички медицински стандарти, разполага с противошокова зала, която при необходимост може да се използва и като операционна. По-голямата част от парите за…