Мирослав Еленков
830 Articles0 Comments

2,3 млрд. лв. са инвестирали от ЧЕЗ в икономиката ни от стъпването си в България

От стъпването си в България в края на 2004 г. до момента ЧЕЗ е внесла над 2,3 млрд. лева в българската икономика. От тях над 1,6 млрд. лв. са постъпили в бюджета под формата на данъци, преки инвестиции за закупуването…

Министър Чобванов запозна екипите на МВФ с бюджетната политика на правителството

„Правителството се фокусира през последните месеци както върху социалната политика, така и върху проблемите на бизнеса, като усилията са насочени към намаляване на административната тежест и облекчаване на регулаторните режими“. Това посочи министърът на финансите Петър Чобанов в разговорите с…

МИЕ подготви проект на „План за действие за реиндустриализация на България за периода 2014-2015 г.”

Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив…

Рекордно участие на български производители на Международния панаир за индустриални технологии и оборудване в Хановер

Рекорден брой български предприятия представят своите продукти на Международния панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия тази година. Участието на 37-те наши фирми в престижната изложба е организирано от МИЕ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките…

ЧЕЗ повиши квалификацията на над 600 служители

ЧЕЗ успешно реализира проекта „ЧЕЗ Груп в България-инвеститор в знанието на своите служители, реализиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в периода 01.04.2013 – 30.04.2014 година. В рамките на проекта са обучени 629 служители, като общата стойност за осъществяването…

300 млн. лева за общините и през 2015 година

300 млн. лева са заложени по инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” и за 2015 година. Допълнително ще бъде отпуснат и общ ресурс за общините в размер на 100 млн. лева, които ще са за единните разходни стандарти.…

Облекчени правила за големите инвестиции

Намаляват се праговете за сертифициране на приоритетни инвестиционни проекти в сферата на преработващата промишленост и за изграждане на индустриални зони и технологични паркове. Това става с промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, които бяха приети…

41 български производители участват в изложбите „Техномебел” и „Светът на мебелите”

На 1 април в Интер Експо Център – София се откриха специализирани международни изложби „Светът на мебелите” и „Техномебел”. Те се провеждат заедно за трета поредна година, а организатори са Агенция Булгарреклама и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост.…

„Майчин дом” с нов спешен център

Министърът на здравеопазването Таня Андреева откри ново спешно приемно отделение в Университетската болница „Майчин дом”. То отговаря на всички медицински стандарти, разполага с противошокова зала, която при необходимост може да се използва и като операционна. По-голямата част от парите за…

Драгомир Стойнев: Новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се базира на нуждите на българския бизнес

Новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” се базира най-вече на нуждите на българския бизнес. Концепцията й е обсъдена с всички работодателски организации и заинтересовани лица. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в Габрово на среща с кметовете…

Възстановеното ДДС за януари и февруари е 998,24 млн. лв.

Държавата е възстановила през първите два месеца на годината близо 998,24 млн. лв. данък добавена стойност (ДДС), показва справката на Националната агенция за приходите. През януари 2014 г. 8269 фирми са получили дължимия им ДДС за малко над 514,8 млн.…

Драгомир Стойнев: Машиностроенето, високите технологии, инженеринговата и развойната дейност са важни за устойчив икономически растеж

Държавата трябва да подкрепя машиностроенето, високите технологии, инженеринговата и развойна дейност, защото без тях не можем да имаме устойчив икономически растеж. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пред медии в Габрово по време на посещението си в…