Ренета Николова
332 Articles0 Comments

Росица Кирова, зам.-председател на 49-ото Народно събрание, член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление: Няма нищо по-важно от това да имаме свързаност, добра и качествена инфраструктура

Снимка: Владимир Ангелов Г-жо Кирова, 49-ото Народно събрание вече е в края на своя мандат. Според Вас кои са най-важните резултати от неговата работа по отношение на законодателството? Законодателната програма на 49-ото Народно събрание беше изключително богата и ние свършихме…

Министър Виолета Коритарова и КСБ проведоха работна среща

Министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Виолета Коритарова проведе работна среща с ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ). На нея бяха обсъдени актуалните предизвикателства пред бранша, на които в диалог да бъдат потърсени възможни решения в краткосрочен…

Илия Караниколов, член на УС и изп. директор на Българската банка за развитие: Програмата на ББР, насочена към строителните фирми, е с опростени правила и намалени изисквания за обезпечение

Всеки петък браншът очаква в. „Строител“ с голямо нетърпение, защото давате безценна информация по обективен и професионален начин Г-н Караниколов, Българската банка за развитие (ББР) представи нова програма за оборотно финансиране за строителни фирми, които участват в проекти за енергийна…

Magid Elabyad, Vice President of International Road Federation: The Bulgarian NTI Conference, promises to be a landmark event

Mr. Elabyad, thank you for the opportunity to do this interview. Could you please introduce the International Road Federation (IRF) and its activities in Southeast Europe? The International Road Federa-tion, headquartered in Washington, D.C., is the premier global organization dedicated…

Maгид Eлабиад, вицепрезидент на Международната пътна федерация: Националната конференция по транспортна инфраструктура обещава да бъде забележителна

Г-н Елабиад, благодаря Ви, че приехте поканата за интервю. Бихте ли представили Международната пътна федерация (IRF) и дейността й в Югоизточна Европа? Международната пътна федерация (IRF) е водеща глобална организация със седалище във Вашингтон, САЩ. Нейната мисия е развитието на…

Инж. Лозко Лозев, председател на Управителния съвет и изп. директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД: Очакваме в следващите 5 г. над 2,5 млрд. лв. да бъдат инвестирани отрасъл „ВиК“

Инж. Лозев, радвам се, че давате това първо интервю за в. „Строител“, защото наистина има голям интерес към информацията в сферата. В началото бих искала да Ви предам поздрави от Съвета на директорите и екипа на в. „Строител“ за назначаването…

Д-р инж. Владимир Вутов, председател на Съвета на директорите на „Геострой“ АД, зам.-председател на УС на КСБ: Устойчивото развитие и дигитализацията са бъдещето на строителния сектор

♦ „Геострой“ АД винаги работи, като спазва изискванията на възложителите и при наличие на всички необходими документи ♦ Вестник „Строител“ е изключително важен за бранша Д-р инж. Вутов, на 3 април вестник „Строител“ ще отбележи 15-ия си рожден ден. Заедно…

Инж. Невхис Мустафа, кмет на Дулово: Дулово привлича много частни инвестиции

Инж. Мустафа, какви са предизвикателствата пред Вас като кмет на Дулово? Какви са плановете за развитие на общината за 2024 г.? Първо, искам да споделя, че аз идвам от строителния бранш. Натрупала съм солиден опит в частния сектор, доста години…

Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново: Необходима е 10-годишна програма за енергийно обновяване на сградния фонд

Чест прави на екипа на в. „Строител“ упоритостта да налага високи стандарти в журналистиката и етиката Инж. Панов, позволете да Ви поздравя от името на СД на в. „Строител“ и от екипа на изданието по повод избирането Ви за председател…

Емил Радев, евродепутат от Групата на ЕНП/ГЕРБ: От ефективното противодействие на незаконните парични потоци зависи стабилността на финансовите системи

Г-н Радев, през седмицата стана известно, че новият европейски орган за борба с прането на пари – AMLA, ще бъде ситуиран във Франкфурт. Като съдокладчик от страна на ЕП по досието за създаването на агенцията кажете ни нещо повече –…

15 години вестник „Строител” е Гласът на българския строител

Първата година В стартиращия брой на в. „Строител“ дейността на КСБ е водеща – екипът не само представя политиките на Камарата и работата на ръководството, но и дава заявка, че ще бъде близо до Областните представителства на организацията и ще показва…