Ренета Николова
314 Articles0 Comments

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков: Регионалната политика е в основата на икономическия прогрес на държавата

„Ние сме работили заедно в Комисията по регионално развитие на предишното Народно събрание. Отношенията ни са били добри и колегиални.“ Това заяви служебният министър арх. Иван Шишков при предаването на поста в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на министър…

Богомил Петков, член на УС на Камарата на строителите в България: Каузата за изграждане на модерна инфраструктура на България е по-голяма от всичко

Г- н Петков, Вие сте член на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ), участвахте и в заседанието на УС в Сливен. Кои според Вас бяха най-важните теми, които се поставиха на дневен ред? Отново най-важната тема на…

Богомил Петков, член на УС на Камарата на строителите в България: Каузата за изграждане на модерна инфраструктура на България е по-голяма от всичко

Г-н Петков, като депутат Вие изключително активно работихте за един от най-важните инфраструктурни проекти – тунела под Шипка. Какво се случва с него? Да. За мен каузата за изграждане на модерна инфраструктура на България е по-голяма от всичко. Тунелът под…

Инж. Николай Георгиев, член на ОП на КСБ – Ямбол, и на Комисията по ЦПРС: Нашето виждане е да създадем свободна икономическа зона, която да се трансформира в индустриална

Инж. Георгиев, какво се случва с Вашата идея за създаване на свободна икономическа зона на територията на няколко общини? Докъде стигна реализацията й? Не сме напреднали много за съжаление. Идеята е да се създаде свободна икономическа зона (СИЗ) на територията…

КСБ започна поредица от срещи с парламентарно представените партии

На 17 май Камарата на строителите в България (КСБ) започна поредица от срещи с парламентарно представените политически партии преди приемането на държавния бюджет. Първите разговори се проведоха последователно с ПГ „БСП за България“, ПГ „Има такъв народ“ и ПГ „Възраждане“.…

Емил Радев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: Идеята за плавателен канал между Русе и Варна влезе в дневния ред на Европейския парламент

Г-н Радев, на 9 май Европейският съюз отбеляза Деня на Европа. Какви са темите на дневен ред пред ЕС и кои са предизвикателствата, пред които Съюзът е изправен? През последните години сме свидетели на много предизвикателства, заради които дори бих…

Инж. Даниел Панов, кмет на община Велико Търново, председател на УС на НСОРБ: Решението на проблема с индексацията е осигуряването на национален финансов ресурс

Инж. Панов, проведохте среща с КСБ и ОП на Камарата във Велико Търново. Кои за Вас бяха най-важните теми, които дискутирахте? Срещата с Камарата на строителите в България и областната й организация във Велико Търново бе ползотворна. Една от най-важните…

Д-р Антоанета Барес, изп. директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ): Индустриалните паркове на НКИЗ са притегателен център за инвестиции и възможност пред строителния бранш

Д-р Барес, как се развива Индустриален парк „София – Божурище“, какви инвестиции има, какво предстои? ИП „София – Божурище“ вече е истински пример за добре работещ индустриален парк, който в последните години се разрасна значително. Понастоящем в него са открили…

Инж. Егмонт Якимов, член на Изпълнителното бюро и Управителния съвет на Камарата на строителите в България, собственик и управител на „Бокар“ ООД: Камарата трябва да задава посоката по отношение на иновациите 

Инж. Якимов, в началото на годината какво изгражда фирма „Бокар“? В момента строим два обекта, сравнително големи – 10 хил. кв. м РЗП, в „Манастирски ливади“. Надявам се до 2 месеца да има Акт 15 и до 3-4 Акт 16. И…

Ангелина Бонева, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР и ПРР: Индексацията трябва да е част от разговора за бюджета

Г-жо Бонева, първо бих искала да Ви поздравя от името на Съвета на директорите и екипа на в. „Строител“ за назначаването Ви за зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и да Ви пожелая успех. Бяхте гост на конференцията, организирана от…

ОП на КСБ – Варна, и община Варна обсъдиха строителната програма на морската столица за 2023 г.

Община Варна и Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) в морската столица проведоха традиционна годишна работна среща, на която бе представена строително-инвестиционната програма на общината, бяха обсъдени реализиращи се и предстоящи проекти и бяха дискутирани…

Инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи: Не трябва да се разрушава нeщо, което е построено с публични средства

Инж. Шопов, на 1 март взехте участие в работната среща между ръководството на МРРБ и браншовите организации в сектор „Строителство“. На нея бяха обсъдени проблемите, свързани с незаконното строителство. Какво е най-важното, което трябва да се направи в така създадената…