Ренета Николова
340 Articles0 Comments

Стартира дебат за промени в Конституцията

Министърът на правосъдието Маргарита Попова се срещна с Обществения съвет към кабинета си и поиска обсъждане на конкретни предложения за преформулиране на конституционния модел на устройството и управлението на съдебната система. Инициативата за свикване на съвета е свързана с кризата…

Авторитетът на Камарата на строителите в България трябва да се пази и да се издига

Инж. Глосов, измина една динамична седмица за Камарата на строителите в България, през която двама министри посетиха КСБ, откри се сградата на строителите и бе проведено общо събрание. Какви са основните резултати, в резюме? На 26.05.2011 г. се проведе редовното…

Целият УС на КСБ ще участва в Конгреса на FIEC

Годишният конгрес на Европейската федерация на строителната индустрия, който ще се проведе от 16 до 18 юни 2011 година в София, ще се превърне в грандиозно събитие. Освен заявилите участие чужди гости, представящи елита на строителния бранш от Стария континент,…

Всеки трябва да си отдели фонд „И аз съм човек“

Д-р Емилова, с края на студеното време идват хубавите дни, сваляме дебелите дрехи и се вижда резултатът – килограмите, които сме натрупали през зимата. Какви са грешките, които най-често допускаме при храненето? Най-голямата грешка, която правим, е, че с настъпването…

И фирми могат да защитават правата си в Общия съд в Люксембург

Проф. д-р Снежана Начева е дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” (1975-2010), а от 1992 г. и досега и в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. От 1975 г. е асистент, от 1985 г.…

Москва – величественият мегаполис на Русия

Наричат я Първопрестолната или Белокаменната, а също и Третият Рим, защото украсата й е правена по подобие на Рим и Константинопол. Историята й е от повече от 5 хиляди години. Първите сведения за града са от 1147 година, когато княз…

Над 100 млн. лв. са задълженията на общините към строителния бизнес

В отговор на писмо от НСОРБ, в което се твърди, че КСБ е предоставила на медиите информация относно задължения на общини към строителния бизнес, която се отнася към края на 2009 г., без да се отчете фактът, че общините са…

Вестник „Строител” спечели наградата на Съюза на юристите в България и на ВСС

Вестник „Строител” спечели наградата на Съюза на юристите и на Висшия съдебен съвет (ВСС) за публикация в централния печат на правна тематика и за точно и обективно отразяване на дейността на съдебната система. Най-престижната годишна юридическа награда за медии бе…

Вестник „Строител” спечели наградата на Съюза на юристите в България и на ВСС

Вестник „Строител” спечели наградата на Съюза на юристите и на Висшия съдебен съвет (ВСС) за публикация в централния печат на правна тематика и за точно и обективно отразяване на дейността на съдебната система. Най-престижната годишна юридическа награда за медии бе…

Законосъобразността на решенията на управляващите органи на Камарата е основна грижа на Контролния съвет

ВАЛЕНТИН БОРИСОВ НИКОЛОВ Роден 1953 г. в София. Висше икономическо образование в София – УНСС, специалност „Търговия и икономическа журналистика“. Работил е в Министерството на земеделието и хранителната промишленост – секретар по печата, в областта на селското стопанство и хранителната…

Вестник „Строител” е осъществена мечта

Г-н председател, тази седмица в. „Строител” стана на 2 години. И макар че възрастта е скромна, през този период ние работихме за авторитета на бранша, за прозрачност в процедурите за обществени поръчки, за нормална пазарна среда. Целият екип се концентрира…

Бъдете по-остри към нарушенията, които се случват в бранша!

Г-н Терзиев, първо да кажа честит рожден ден на човека, който е допринесъл най-много за това да го има в. „Строител”. Такъв ли си го представяхте  и как оценявате развитето му? Всъщност това е най-старият вестник в страната. „Строител” като…