Ренета Николова
333 Articles0 Comments

Емил Радев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: Идеята за плавателен канал между Русе и Варна влезе в дневния ред на Европейския парламент

Г-н Радев, на 9 май Европейският съюз отбеляза Деня на Европа. Какви са темите на дневен ред пред ЕС и кои са предизвикателствата, пред които Съюзът е изправен? През последните години сме свидетели на много предизвикателства, заради които дори бих…

Инж. Даниел Панов, кмет на община Велико Търново, председател на УС на НСОРБ: Решението на проблема с индексацията е осигуряването на национален финансов ресурс

Инж. Панов, проведохте среща с КСБ и ОП на Камарата във Велико Търново. Кои за Вас бяха най-важните теми, които дискутирахте? Срещата с Камарата на строителите в България и областната й организация във Велико Търново бе ползотворна. Една от най-важните…

Д-р Антоанета Барес, изп. директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ): Индустриалните паркове на НКИЗ са притегателен център за инвестиции и възможност пред строителния бранш

Д-р Барес, как се развива Индустриален парк „София – Божурище“, какви инвестиции има, какво предстои? ИП „София – Божурище“ вече е истински пример за добре работещ индустриален парк, който в последните години се разрасна значително. Понастоящем в него са открили…

Инж. Егмонт Якимов, член на Изпълнителното бюро и Управителния съвет на Камарата на строителите в България, собственик и управител на „Бокар“ ООД: Камарата трябва да задава посоката по отношение на иновациите 

Инж. Якимов, в началото на годината какво изгражда фирма „Бокар“? В момента строим два обекта, сравнително големи – 10 хил. кв. м РЗП, в „Манастирски ливади“. Надявам се до 2 месеца да има Акт 15 и до 3-4 Акт 16. И…

Ангелина Бонева, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР и ПРР: Индексацията трябва да е част от разговора за бюджета

Г-жо Бонева, първо бих искала да Ви поздравя от името на Съвета на директорите и екипа на в. „Строител“ за назначаването Ви за зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и да Ви пожелая успех. Бяхте гост на конференцията, организирана от…

ОП на КСБ – Варна, и община Варна обсъдиха строителната програма на морската столица за 2023 г.

Община Варна и Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) в морската столица проведоха традиционна годишна работна среща, на която бе представена строително-инвестиционната програма на общината, бяха обсъдени реализиращи се и предстоящи проекти и бяха дискутирани…

Инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи: Не трябва да се разрушава нeщо, което е построено с публични средства

Инж. Шопов, на 1 март взехте участие в работната среща между ръководството на МРРБ и браншовите организации в сектор „Строителство“. На нея бяха обсъдени проблемите, свързани с незаконното строителство. Какво е най-важното, което трябва да се направи в така създадената…

В МРРБ се проведе втора работна среща с браншовите организации

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков проведе среща с браншовите организации от сектор „Строителство“. Тя беше втората, на която участниците коментираха темата за възможностите за въвеждане в експлоатация на обекти в отклонение. В нея се включиха Камарата…

Доц. Георги Лозанов, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ към Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийски университет „Св. Климент Охридски“: Отпечатаното слово създава редакционната отговорност

Вестник „Строител“ играе fair play, изгражда гилдийна общност и осигурява вътрешната й комуникация Доц. Лозанов, бяхте лектор на обучителен семинар за кореспондентите на в. „Строител“. Какви са впечатленията Ви от събитието като организация и участие? Лично за мен това беше…

Инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, и инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“: Изключително важно е с КСБ да стартираме Фонд „Професионално обучение“ и „Помирителна комисия и доброволен трудов арбитраж“

Инж. Манолов, инж. Партениотис, приемете поздравленията на СД на в. „Строител“ и екипа на изданието за преизбирането Ви за президент и вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ по време на XI Конгрес на организацията. Каква е равносметката Ви за изминалия мандат? Инж.…

Инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика към КСБ и член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД: Всички над 6500 фирми, регистрирани в ЦПРС, могат да се възползват от услугите на КПЕ

Инж. Козарев, състоя се първото заседание на новоизбраната Комисия по професионална етика (КПЕ). С какво тя ще допринесе за КСБ и бранша и каква ще е насоката на работата й през настоящата година? Първото за годината заседание на КПЕ се…

Кметът Здравко Иванов: Община Девин подготвя проекти по НПВУ и работи за привличането на инвеститори

Г-н Иванов, първо искам да Ви благодаря, че уважихте обучителния семинар на вестник „Строител“ и се включихте в откриването му. Как започна новата година за община Девин? Много се радвам, че ме поканихте да се включа в събитието и че…