Ренета Николова
292 Articles0 Comments

Нотариус на 2021 г. Камен Каменов: Българският нотариус вече 144 години спазва изискването да бъде полезен на обществото

Нотариус Камен Каменов е завършил „Право“ в стотния випуск на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. От 1998 г. работи като нотариус в гр. София след издържан първи конкурс за частни нотариуси. От 2019 г. до момента е член…

Цветелина Димитрова, „Аква Конструкшън“ ЕООД: Целесъобразно е да бъдат актуализирани стойностите на договори по текущите проекти

Уважаема г-жо Димитрова, приемете поздрави от екипа на в. „Строител“ за получената престижна награда на ОП София „Най-добър строител“ в категория „Малки предприятия”. Какво означава за Вас това отличие от колегите Ви? Целият екип на „Аква Конструкшън“ ЕООД работихме усърдно…

Инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи: Ефективната борба с корупцията преминава през намаляването на административната тежест

Инж. Шопов, какви са приоритетите в работата на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) за тази година? Какви са предизвикателствата, пред които бизнесът в сектора е изправен? Имаме краткосрочни и дългосрочни цели. Ще започна с краткосрочните. Най-важната от тях е…

Инж. Боян Делчев, председател на секция „Транспортна инфраструктура“ при КСБ и изп. директор на „Трейс Груп Холд“ АД: Необходимо е да има планиране и предвидимост в строителния бранш

Инж. Делчев, браншовите организации в сектор „Строителство“ се обединиха около необходимостта от редица законодателни промени и създаването на кодекс, който да замени вече остарелия Закон за устройство на територията. Кои според Вас са най-актуалните проблеми и пречки пред строително-инвестиционния процес…

Савин Ковачев, директор на „Правна дирекция“ на КСБ: До края на годината би следвало да бъдат реализирани поне 3 промени на ЗУТ

През миналата седмица Консултативният съвет (КС) на браншовите организации в сектор „Строителство“ предложи 7 ключови приоритета за устойчиво развитие на бранша, както и конкретни политики и мерки за постигането им. Идеите за развитието на отрасъла бяха представени на съвместна пресконференция…

Инж. Иван Моллов, изп. директор на „Райкомерс Конструкшън“, член на ИБ и УС на КСБ: Гордеем се с всеки един обект от 30-годишната ни история

Инж. Моллов, приемете поздравления от екипа на в. „Строител“ за получената престижна награда на ОП София „Най-добър строител“ в категория „Големи предприятия“. Как приемате това отличие от колегите Ви? Благодаря Ви! Този приз е важно признание за целия екип на…

Искра Михайлова, евродепутат, зам.-председател на Групата „Обнови Европа“: Много е важно реновирането на сградния фонд да е ключов елемент от плановете за възстановяване и устойчивост

„Поемам ангажимента да задам писмен въпрос за цените на строителните материали на вицепрезидента на ЕК Валдис Домбровскис и на еврокомисаря по сближаване и реформи Елиза Ферейра. Ще предоставя отговорите им на вестник „Строител“, за да ги направи достояние на строителния…

Силвия Георгиева, изп. директор на Националното сдружение на общините в Република България: През 2022 г. трябва да се фокусираме върху „ударното“ приключване на европроектите

Г-жо Георгиева, честита Нова година! Пожелавам Ви да е здрава и успешна! Приемете поздравления от Съвета на директорите и от екипа на в. „Строител“ за избора Ви за втори мандат като изп. директор на Сдружението. Получихте много висока оценка от…

Проф. д-р Татяна Червенякова, дмн – изп. директор на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“: Превенцията е по-ефективна от лечението

Бъдещето е в поливариантните ваксини, които усилено се разработват в момента. Проф. Червенякова, първо бих искала да Ви честитя новата година и да Ви пожелая много здраве и успехи във Вашата високоотговорна и обществено значима работа. Поглеждайки назад, как оценявате…

Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка: През 2022 г. ще продължим да предлагаме целенасочена подкрепа за българската икономика чрез нови продукти

Г-жо Павлова, Честита Нова година! Вашето интевю е първото за 2022‑а. Какво ще пожелаете на читателите на вестник „Строител“? Честита Нова година! Пожелавам на читателите и целия екип на изданието на КСБ най-вече здраве и късмет! Нека новата година Ви…

КСБ и МРРБ ще работят съвместно за дигитализация на сектора

„Добре дошли в МРРБ. Радвам се, че мога да посрещна ръководството на една от най-уважаваните организации, която представлява сериозен и проспериращ бизнес като строителството“. С тези думи посрещна ръководството на КСБ министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. Председателят…

Андрей Цеков, член на Контролния съвет на КСБ: Проблемът не е законодателството, проблемът е корупцията

Г-н Цеков, първо бих искала да Ви поздравя, защото правим това интервю на много хубав празник – Андреевден. Честит имен ден от името на СД и екипа на в. „Строител“! Пожелаваме Ви много здраве и успехи. Благодарим за доброто сътрудничество през…