Росица Георгиева
2054 Articles0 Comments

Първата обявена зелена поръчка е на МОСВ за доставка на 100% рециклирана хартия

Първата обявена  зелена поръчка  е на МОСВ за доставка на 100% рециклирана хартия. Това каза Валерия Методиева, главен експерт в дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“  в  АОП. Реално през 2008 година е обявена първата зелена поръчка от…

Най-голям брой зелени обществени поръчки, за последните три години, се прилагат в сектор строителството

Най-голям брой зелени обществени поръчки, в последните три години, се прилагат в сектора на строителството- над  95% от обявените. След това са секторите на офис оборудване, улично осветление, транспорт, копирна техника.  Това каза Благой Станчев, парламентарен секретар на  НСОРБ. Той обясни,…

Росица Карамфилова, МОСВ: 14% от обществените поръчки в Европа се падат в обществения сектор

14% от поръчките в Европа се падат на тези в обществения сектор. Обществените поръчки могат да влияят на пазара на стоки и услуги чрез принципите на зелените обществени поръчки. Това каза Росица Карамфилова, експерт в Министерство на околната среда и водите…

Гинка Чавдарова, НСОРБ: Важно е общините да започнем да прилагаме някои от принците на новия ЗОП и на зелените обществени поръчки

Още през 2008 година Европейската комисия (ЕК) реши да приложи високи стандарти в обществените разходи, за да гарантира тяхната устойчивост. Важно е общините като един от големите възложители на обществени поръчки да започнем да прилагаме някои от принципите на новия…

УС на КАБ избра членовете на оперативното ръководство и на две комисии към организацията

Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (УС на КАБ) избра членовете на оперативното ръководство и на две комисии към организацията. Оперативното ръководство ще се състои от 6 души- председателят арх. Борислав Игнатов, зам.председателите на камарата- арх. Мартин Христов,…

УС на КАБ избра зам-председатели на организацията

Управителният съвет (УС) на Камарата на архитектите в България (КАБ) реши организацията да има трима заместник-председатели. Това са арх. Мартин Христов, който ще поеме направление „Практика“, арх. Петкана Бакалова ще поеме ресор „Нормативи“, арх. Николай Баровски поема ресор „Квалификация“.  УС…

Провежда се заседание на УС на КАБ

В сградата на Съюза на архитектите в България се провежда заседание на Управителния съвет (УС)  на Камарата на архитектите в България (КАБ).  Заседанието  беше открито от новоизбарния председател на КАБ арх. Борис Игнатов.  Той представи  доклад за дейността на Камарата…

По три обществени поръчки, проведени от ЦГМ в периода 2015-2016 г., има установени нередности

По три обществени поръчки, проведени от Центъра за градска мобилност (ЦГМ) в периода 2015 – 2016 г., има установени нередности. Това става ясно от резултатите от назначената от кмета на София Йорданка Фандъкова проверка. Предстои докладът да бъде предоставен на…

Йорданка Фандъкова провери изграждането на велоалея около Панчаревското езеро

Кметът на София Йорданка Фандъкова провери изпълнението на проекта за изграждане на велоалея около Панчаревското езеро. Дължината на алеята е 5,3 км. Началото е при Ресторант „Лебеда” и до разклона на „Самоковско шосе” за профилакториума се използва нова швейцарска технология…

Столичната община планира през тази година да ремонтира 7 училищни спортни зали

Столичната община планира през тази година да ремонтира 7 училищни спортни зали. Подготвят се проекти за още три, които ще бъдат реализирани през следващата година (2017). Това каза столичният кмет Йорданка Фандъкова при откриването на новия спортен салон в 98…

МВР подготвя стъпки за ускоряване на процедурите за назначаване на служители на министерството

МВР подготвя стъпки за ускоряване на процедурите за назначаване на служители на министерството. Това се прави, за да се преодолее недостигът на персонал. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Сред промените, които се подготвят, са редуциране…

Столичната община ще подпомага ремонти на детски заведения, училища и детски площадки с пари от СОПФ

Столичният общински съвет (СОС) даде съгласие Столичната община да подпомага ремонти на детски заведения, училища и детски площадки с пари от Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ). С 2,13 млн. лв. ще бъде повишена енергийната ефективност на обекти от образователната инфраструктура.…