Росица Георгиева
2020 Articles0 Comments

Започва процедурата за отчуждаване на последния участък от автомагистрала „Европа“

Министерския съвет взе решение и започваме процедурата за отчуждаване на последния участък от автомагистрала „Европа“, съобщи на брифинг в Министерския съвет служебният министър на регионалното развитие Иван Шишков. Става въпрос за участъка от София до Сливница, част от АМ „Европа“,…

Търсят изпълнител на ремонта и поддържането на пътищата в Северозападен район

АПИ обяви търг за избор на изпълнител на ремонта и поддържането на пътищата в Северозападен район. Търгът е разделен на 5 позиции- за ОПУ Видин, за ОПУ Враца, за ОПУ Монтана, за ОПУ Ловеч и за ОПУ Плевен. Стойността на…

АПИ обяви търг за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Северен централен район

АПИ обяви търг за извършването на поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Северен централен район. В обхвата на поръчката влизат ОПУ Велико Търново, – ОПУ Габрово, ОПУ Разград, ОПУ Русе и ОПУ Силистра. Показателят „Оценка нивото…

АПИ обяви обществена поръчка за ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Североизточен район

АПИ обяви обществена поръчка за ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Североизточен район. Търгът е по обособени позиции- за ОПУ Варна, ОПУ Добрич, ОПУ Търговище и ОПУ Шумен. Показателят „Оценка нивото на изпълнение на поддържане и ремонти дейности…

АПИ търси изпълнител поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Югозападен район

АПИ търси изпълнител поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Югозападен район. Търгът е разделен на 4 позиции- за ОПУ Благоевград, ОПУ Кюстендил, ОПУ Перник, ОПУ София. Стойността е 561 197 875,00 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение е…

 АПИ обяви поръчка с предмет поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Южен централен район

АПИ обяви поръчка с предмет поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Южен централен район. Тя е разделена на 5 обособени позиции- за ОПУ Кърджали, за ОПУ Пазарджик, за  ОПУ Пловдив, за ОПУ Смолян и за ОПУ…

АПИ обяви обществена поръчка за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища  на територията на Югоизточен район

АПИ обяви обществена поръчка за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища  на територията на Югоизточен район. Търгът е разделен на 4 обособени позиции- за територшията на ОПУ Бургас, ОПУ Сливен,  ОПУ Стара Загора и ОПУ Ямбол. Стойността на дейностите…

Община Монтана обяви търг за ТРП на общинската пътна мрежа

Община Монтана обяви поръчка за текущ ремонт на общинска пътна мрежа , който да се реализира през 2023 г. Обхватът на строително-ремонтните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка обхващат асфалтобетонови изкърпвания, фрезоване на асфалтова настилка, преасфалтиране, подобряване на отводняването,…

Община Крумовград обяви търг за ремонт на обекти от общинска пътна мрежа и улици по седем обособени позиции

Община Крумовград обяви търг за ремонт на обекти от общинска пътна мрежа (ОПМ) и улици по седем обособени позиции. Стойността на поръчката е 3 181 464,18 лв. без ДДС, а предложената цена от кандидатите ще  бъде водещ критерий. Срокът за…

София предлага 22 обекта от образователната инфраструктура, чиито ремонт да бъде финансиран от НПВУ

Столичната община (СО) ще кандидатства за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) по процедура BG-RRP-1.007 – „Модернизация на образователна среда” с  проекти за ремонт и реконструкция на 22 училища и детски градини. Общият бюджет на процедурата е…

Инвестират 3 млн. лв. в ремонт на детски площадки в междублокови пространства

Столичен общински съвет (СОС) прие решение 3 млн. лв. да бъдат инвестирани в ремонт на около 150 детски площадки в междублокови пространства. Средствата ще бъдат разпределени между районните администрации, които ще получат между 100 и 135 хил. лв. Според информацията,…

Район „Младост“ на СО обяви търг за изграждането на двуетажна пристройка за две групи и физкултурен салон към детска градина № 75 „Сърчице”

Район „Младост“ на СО обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на изграждането на двуетажна пристройка за две групи и физкултурен салон към детска градина № 75 „Сърчице”. Стойността на дейностите е 2 746 155,51 лв. без ДДС. Предложеният срок за изпълнение…