Росица Георгиева
2056 Articles0 Comments

Започнаха проявите от втория ден за отбелязване на 25 години Софийско метро

Започнаха проявите от втория ден за отбелязване на 25 години Софийско метро. Програмата в днешния ден предвижда посещение на диспечерския център на метрото и депото на Линия 3 в кв. ”Земляне”. Предстои посещение на обекти от третата линия на метрото,…

Съюзът на урбанистите в България и Софияплан представиха нови инструменти за прилагане на устройствените планове

Нови и по-ефективни нормативни, фискални и пазарни инструменти, които могат да направят възможна реализацията на общите устройствени планове на общините у нас бяха обсъдени с български и нидерландски експерти. На 25 януари в София се проведе специално събитие, което представи…

Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на София по „Обществено строителство“: Работим всички започнати обекти на територията на СО да бъдат завършени успешно

Инж. Джоргов, какво предвижда Столичната община (СО) в строителната си програма тази година. Ще има ли промяна в обема на средствата, които ще се инвестират в сравнение с 2022 г.? Истината е, че ние не знаем кога ще имаме приет…

С откриването на научно-техническа конференция започнаха проявите по повод 25 годишнина на Софийското метро

С откриването на научно-техническа конференция започнаха проявите по повод 25 годишнина на Софийското метро. По повод юбилея в следващите два дни ще се реализират поредица от събития като КСБ е един от съорганизаторите им, а “Строител” е медиен партньор. Конференцията…

Във Видин започна изпълнението на проект за енергийната ефективност

С откриваща пресконференция и церемония „първа копка“ във Видин символично бе дадено началото на строително-монтажните работи по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“. Проектът е включен в списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 –…

Обявиха търг за ТРП на пътната инфраструктура на столичния район „Слатина“

Обявиха обществена поръчка за текущо поддържане на улици, тротоари, подлези, пасарелки и др. пътни съоръжения и ремонтно-възстановителни работи на публ. осветление на територията на СО – р-н „Слатина“. Стойността на дейностите, които ще се изпълнят в следващите 48 месеца, е…

Председателят на СОС Георги Георгиев: Изграждаме модерен и зелен градски парк в София

27дка в столичния квартал „Манастирски ливади“ ще се превърнат в модерен и зелен градски парк с европейски облик. Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев и главният архитект на София Здравко Здравков предлагат да се възстановят градски пространства на изоставени…

При евентуална дата на изборите 26 март няма да може да се доставят необходимите количества хартия

Печатницата на БНБ има отговорност да осигури защита на хартията, която ще се използва по време на изборите. Предстои ЦИК да определи вида защита на хартията, която ще бъде доставена за провеждане на изборите. Хартията вече е поръчана от печатницата…

Обявиха поръчка за рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд

Обявиха поръчка за рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд. Търгът е с две обособени позиции.  Предвижданите строителни дейности са съгласно изискванията на Техническите спецификации и Тенически проект с одобрена пълна техническа документация – работен проект с приложени обяснителни…

От печат излезе фотоалбумът „15 години строим европейска България”

В края на декември 2022 г. от печат излезе фотоалбумът „15 години строим европейска България“. Той е създаден по повод 15-ата годишнина на Камарата на строителите в България (КСБ). В него са събрани над 170 фотографии на значими обекти от…

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община: Най-мащабната програма за разширение на метрото изпълнихме през периода 2012-2021 г.

Г-жо Фандъкова, когато през 2009 г. станахте кмет на Столичната община (СО), колко км от метрото бяха в експлоатация и за каква част от разширението му имаше подготвени проекти? През 2009 г. подземната железница на София беше с дължина 9,6…

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД: Метрото е имиджов проект за България

Проф. Братоев, предстои отбелязването на 25-годишнината на столичното метро. Бихте ли разказали за проявите по повод юбилея? Практиката по света е, когато даден метрополитен се развие, годишнините да се отбелязват с поредици от събития. Традиционно постиженията се представят на научно-технически…