Над 120 служители на МВР уволнени за корупция

Повече от 120 служители на МВР са били уволнени заради корупция от началото на мандата на настоящото правителство. Това каза на пресконференция вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, на която бяха отчетени резултатите от съвместен проект между България…

Всеки ден престой във властта на Дянков ни води към срив

„Ние от КТ „Подкрепа” считаме, че здравеопазването е само първата жертва по пътя към тоталния срив на държавата, който става все по-реален с всеки ден престой във властта на Симеон Дянков”, твърди президентът на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев в…

Възложител: Министерство на културата

Наименование: Проектиране за обект: „Тракийска гробница край с. Александрово – проучване, консервация и реставрация, експониране и опазване”,свързани със Средносрочната рамкова инвестиционнапрограма от МК в качеството му на конкретен бенефициент, съгласно Рамково споразумение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 Схема за…

Възложител: Община Благоевград

Наименование: Изграждане на нова и подобряване на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в ІV-ти микрорайон на гр. Благоевград Възложител: Община Благоевград Описание: Обекта включва изграждане на нова улична водопроводна и канализационна мрежа в ІV-ти микрорайон и подмяна на съществуваща водопроводна…

Възложител: Община Стамболово

Наименование: „Реконструкция на съществуващи общински пътища: Лот 1. “Път НКV2174 /ІІІ-593, Маджари – Силен/ – Воденци – Пътниково /НКV2177/” и Лот 2. “Път НКV2175, със стар № 50534, /ІІІ-593, Голобрадово – Маджари/ – Пчелари – Светослав – Бял кладенец” с…

Възложител: „Софийска вода“ – АД

Наименование: Извършване на възстановителни работи на настилките на всички пътища и пешеходни пътеки, находящи се на територията на Столична община Възложител: „Софийска вода“ – АД Описание: Извършване на възстановителни работи на настилките на всички пътища и пешеходни пътеки, находящи се…

Възложител: Община Симитли

Наименование: “Техническа помощ по управление и отчитане на проект: “Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа на с. Черниче, община Симитли”. Възложител: Община Симитли Описание: Техническо, административно, правно и финансово управление на проекта, контрол за изпълнение на сключените договори, контрол по…

Възложител: Община Симитли

Наименование: Техническа помощ по управление и отчитане на проект: “Реконструкция и доизграждане на канализационната и водопроводна мрежа на с. Черниче, община Симитли”. Възложител: Община Симитли Описание: Техническо, административно, правно и финансово управление на проекта, контрол за изпълнение на сключените договори,…

Възложител: Община Симитли

Наименование: “Строителен надзор на обект: “Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа на с. Черниче, община Симитли” Възложител: Община Симитли Описание: Обществената поръчка обхваща осъществяване на строителен надзор на обект: “Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа на с. Черниче, община Симитли.…

Възложител: Община Симитли

Наименование: “Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа на с. Черниче, община Симитли”. Възложител: Община Симитли Описание: Поръчката предвижда реконструкция и доизграждане на уличната мрежа на с. Черниче, община Симитли при видове работи и количества, подробно описани в документацията за участие…

София залага на алтернативни трасета

автор  Свилена Гражданска На откриването на ремонтираната ул. „Панорамен път” в участъка от бул. „Цар Борис ІІІ” до ул. „Беловодски път” кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова заяви, че в програмата за обновяване на пътната инфраструктура на София основно място…

JESSICA подпомага публично-частното партньорство

автор  Свилена Гражданска Днес се състоя конференция за възможностите на Jessica, като инструмент за финансиране на проекти за градско развитие. Фондът ще е на стойност 33 млн. евро, като ще е насочен към София и още шест големи града. До…