Възложител: Община Пловдив

Наименование: „Инженеринг – проектиране и строителство на предвидена по ПУП-ПРЗ улица в ж.к. „Тракия“, жил.група А-7,8 с трасе о.т.320, о.т.321, о.т.322 и о.т.323 /между бл. 96 и бл. 95а/ – гр. Пловдив“ Възложител: Община Пловдив Описание: Предметът на поръчката е:…

Възложител: Община Хасково

Наименование: “Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Хасково” Възложител: Община Хасково Описание: Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички мероприятия по текущата поддръжка, експлоатация и ремонт на уличното осветление в…

Възложител: Община Белослав

Наименование: „Строителство и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа и съоръжения на с.Разделна“ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Възложител: Община Белослав Описание:…

Възложител: Община Криводол

Наименование: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на градски стадион „Христо Ботев” Възложител: Община Криводол Описание: Обект на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка са строителните работи по реализирането на проект: Изпълнение на СМР на Реконструкция на градски стадион…

Представиха проектите за българския Лувър

Автор  Свилена Гражданска В галерия „Средец” на Министерството на културата бяха представени всичките трийсет и един проекта за Съвременен музеен център в София, т.нар. български Лувър. Преди повече от седмица експертно жури с председател главния архитект на столицата Петър Диков…

Когато животът престане да друса

Бай Коста за първи път се качваше в чисто, ама в съвсем чисто нова кола. И то японска! Това беше новата кола на шефа, с която трябваше да отидат до строителния обект в Нови хан. Личният му шофьор се беше…

102 години независима България

Автор Свилена Гражданска На историческия хълм Царевец във Велико Търново председателят на Народното събрание Цецка Цачева прие строя на почетния караул на фона на Шишмановата песен. Вечерта на площад „Цар Асен” се проведе тържествената заря проверка, на която присъстваха общественици,…

400 нови строители ще се обучават във ВСУ „Любен Каравелов“

Автор Свилена Гражданска За седемдесет и втори пореден път се откри учебната година във Висшето строително училище „Любен Каравелов”. По традиция церемонията се проведе в Културния дом на образователната институция. Във ВСУ през учебната 2010/2011 г. ще се обучават студенти…

Първи звънец за студентите в УАСГ

Автор Невена Картулева „Вие сте избрали най-добрите професии, защото в тях, когато човек се обърне назад, може да види какво е оставил. Тези професии са призвание и тяхното придобиване не е лесно”. С тези думи главният архитект на София Петър…

На 30 септември изтича срокът за подаване на заявления за разплащане чрез ББР

Министерството на финансите напомня, че на 30 септември 2010 година изтича срокът, в който изпълнителите и доставчиците, титуляри на вземания, могат да подадат заявления до министерства и ведомства, възложители по договори за прехвърляне на своите вземания на „Българска банка за…

Съвременни европейски практики в пътното проектиране

С финансовата подкрепа на Камарата на строителите в България в УАСГ стартира поредният професионален форум с международно участие. Акцентите този път са свързани с новите норми и правила за проектиране на пътища и автомагистрали в Германия. С участието на водещите…

Арх. Янко Апостолов – фаворит в конкурса за новия музеен център на София

Комплексната експертна оценка на журито с председател главният архитект на столицата Петър Диков, единодушно определи арх. Янко Апостолов с Проект № 4 за фаворит в конкурса за изработване на идеен проект за „Проектиране на съвременен музеен център в кв. 500,…