Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование: Определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Рехабилитация на надлез “Владимир Павлов” на път І-9 при км 238+125” Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание: Определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Рехабилитация на надлез “Владимир Павлов” на път…

Възложител: Община Несебър

Наименование: Изграждане на новo строителство на сгради общинска собственост на територията на община Несебър по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на пристройка с физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в УПИ І – общ. кв. 27…