Има какво да научим от големите обекти

Има какво да се види на големите строителни обекти, които УС на Областното представителство на КСБ посещава. Добри практики, интересни инженерни решения, иновации и нови методи впечатляват експертите от Камарата. През тази седмица те посетиха няколко метростанции и тунели от…

Парламентът прие макрорамката на бюджет 2011 г.

След тричасов дебат парламентът прие макрорамката на бюджет 2011 г. Приходите в хазната са над 16 млрд. лв. От тях повече от 14 млрд. лв. са от данъчните приходи, а неданъчните са над 1,6 млрд. лв. Най-големи постъпления се очакват…

Още 490 договора до края на годината по ОП „Регионално развитие”

До края на годината предстои сключването на 490 договора с бенефициенти ОП „Регионално развитие” , като общият размер на безвъзмездната финансова помощ следва да достигне 1,7 милиарда лева. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев по време…

До два дни завършват тунела на софийското метро при хотел „Хемус”

„До два дни завършват последните три метра от тунела на софийското метро при хотел „Хемус”, с дължина около 800 м и със сечение от около 75 м, който беше изграден за една година от фирма АД „Адвал” – член на…

Възложител: Медицински университет – София

Наименование: Извършване на строително-монтажни работи по проект “Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ – гр. София” договор № BG161PO001/1.1-07/2009/012 съгласно схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009” по ОПРР, Приоритетна ос 1 ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 ”Социална инфраструктура”…

Разширяват центъра на София за повече данъци

Предвижда се ново разширение на центъра на столицата, което ще доведе до вдигане на данък сгради и такса смет за 2011 г. за хиляди столичани, живеещи в този район. Това става ясно от доклад на зам.-кмета Минко Герджиков, представен на…

Калина Илиева е лъгала всички

Възможно е от Европейскака комисия да „погледнат с малко по-друго око на България заради скандала с фалшивата диплома на предишния изпълнителен директор на Фонд „Земеделие“ Калина Илиева“. Това призна министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов пред журналисти днес. „Не може ЕК…

Възложител: Община Пазарджик

BG-Пазарджик: Услуги по ремонт и поддръжка 2010/S 232-355322 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА Услуги   РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ Община Пазарджик бул. „България“ №2 За: инж.С.Павлова 4400 Пазарджик БЪЛГАРИЯ Тел. +359 34402300 E-mail: secretary@pazardjik.bg Факс +359 34440711…