Плащанията над 15 000 лв. само по банков път ?

Плащанията на територията на страната вече ще се извършват само чрез преводи или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна или надвишаваща 15 000 лв. Това решиха депутатите на заседанието на Комисията по бюджет и финанси при гласуването…

Морската община праща депеша до Постоянната комисия за бедствия и аварии

Ако свлачището в кв. „Бриз” не бъде овладяно спешно, има опасност то да спука магистралния водопровод Варна–Златни пясъци. Тогава водата 3 дни няма да може да бъде спряна, предупреди инж. Олег Колев, главен експерт по „Свлачища и укрепване на територии…

Възложител: Община Русе

Наименование: Подготовка на идеен проект за изграждане на ПСОВ и технически проекти за изграждане на канализация и рехабилитация на водопроводна система и съоръжения на с. Тетово, община Русе Възложител: Община Русе Описание: Община Русе подготвя инвестиционен проект за изграждане на…

Възложител: Община Карнобат

Наименование: „Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в град Карнобат“. Възложител: Община Карнобат Описание: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) във връзка с изпълнение на проект: „Обновяване…

Възложител: Община Бургас

Наименование: „Изграждане на улично осветление на: 1. Обект „Улично осветление на обслужваща улица (о.т.98-97-96-94-92-о.т.54), северно от кв. 13 и кв. 18, жк „Меден рудник”, гр. Бургас”; 2. Обект „Районно осветление парк „Минерални бани”, кв. „Ветрен”, гр. Бургас” Възложител: Община Бургас…

Възложител: Община Бургас

Наименование: Проектиране и изпълнение на подход към подземен паркинг „Опера” от ул. „Климент Охридски”, кв. 168, ЦГЧ, гр. Бургас. Възложител: Община Бургас Описание: Проектиране и изпълнение на подход към подземен паркинг „Опера” от ул. „Климент Охридски”, кв. 168, ЦГЧ, гр.…

Възложител: Столична община – район „Овча купел“

Наименование: Проектиране и строителство на главен канализационен колектор ІV в кв.“Горна баня“ на територията на Столична община – район „Овча купел“ Възложител: Столична община – район „Овча купел“ Описание: Проектиране и строителство на ІV главен канализационен колектор в кв. „Горна…

Възложител: Министерство на културата

Наименование: Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – Варна Възложител: Министерство на културата Описание: Поръчката включва модернизация на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – гр. Варна Oсн. предмет: 45200000: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения…

Възложител: Община Севлиево

Наименование: Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение „Казармите” гр. Севлиево Възложител: Община Севлиево Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) във връзка с “Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение „Казармите” гр.…

Възложител: Община Плевен

Наименование: Изграждане на общински плувен комплекс в УПИ ІХ, кв. 141 по плана на гр. Плевен Възложител: Община Плевен Описание: Проектът предвижда премахване на незавършената стоманобетонова конструкция, съществуващия физкултурен салон и топлата връзка. Ще бъде изпълнена сграда, състояща се от…

Възложител: Община Ботевград

Наименование: Подобряване и модернизиране на инфраструктурата в три училища и две детски градини в община Ботевград Възложител: Община Ботевград Описание: В рамките на поръчката следва да бъдат извършени работно проектиране и строителни и монтажни работи в три училища и две…