Ганчев ще инвестира в нови подобрения на игрището в Ловеч

Собственикът на „Литекс” Гриша Ганчев ще инвестира още няколко милиона лева в градския стадион в Ловеч, което окончателно ще завърши реконструкцията му и съоръжението вече ще отговаря на абсолютно всички изисквания на УЕФА и ФИФА. По този начин „оранжевите” ще…

Наименование:Концесия за строителство с основен предмет – строителство на Карго зона – обособена част от гражданско летище за обществено ползване Пловдив и нейното управление и поддържане след въвеждането й в експлоатация на риск на концесионера.

Строителни и монтажни работи 2011/S 60-097012 КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО   РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ул. „Дякон Игнатий“ № 9 контакти : дирекция „Концесии и контрол върху дейносттa…

Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за ВиК мрежата и за ПСОВ на град Видин, включително и подготовка на документации за процедури по ЗОП.

Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за ВиК мрежата и за ПСОВ на град Видин, включително и подготовка на документации за процедури по ЗОП. Възложител: Министерство на околната среда и водите Описание: Изготвяне на работни проекти за компонентите…

Наименование: Оценка на постигането на стратегическата и специфичните цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2007 – 2010 г.

Услуги, свързани с проучвания 2011/S 59-095901 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА Услуги   РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ Министерство на труда и социалната политика ул. „Триадица“ №2 контакти : Зорница Станева За: главна дирекция „Европейски фондове, международни…

Наименование: Избор на изпълнител на СМР с обект: „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа реконструкция на пътища и улици на територията на община Сатовча“

Наименование: Избор на изпълнител на СМР с обект: „Рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа реконструкция на пътища и улици на територията на община Сатовча“ Възложител: Община Сатовча Описание: Предвидено е изпълнение на строително – монтажни работи по разваляне на наличната…

Наименование: Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Укрепване на свлачище в местността „Кутлина“, кв. „Филиповци“, район „Люлин“ – II етап. Силово укрепване.

Наименование: Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Укрепване на свлачище в местността „Кутлина“, кв. „Филиповци“, район „Люлин“ – II етап. Силово укрепване. Възложител: Столична община Описание: СМР за укрепване на свлачище в местността „Кутлина“, кв. Филиповци. Силово укрепване. За извършване…

Наименование: Изграждане на културен център в с. Пиргово, община Иваново и реконструкция на културен център в с. Щръклево, община Иваново.

Наименование: Изграждане на културен център в с. Пиргово, община Иваново и реконструкция на културен център в с. Щръклево, община Иваново. Възложител: Община Иваново Описание: Строително – монтажни работи по изпълнение на обект „Изграждане на културен център в с. Пиргово, община…

Наименование: 1. Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” – ЕАД, за 2011 г.; 2. Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на Столичен електротранспорт” – ЕАД, за 2011г., по обособени позиции

Наименование: 1. Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” – ЕАД, за 2011 г.; 2. Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на Столичен електротранспорт” – ЕАД, за 2011г., по обособени позиции Възложител: Столична община…

Наименование: Основен ремонт на моста Чавдар /ново съоръжение/.

Наименование: Основен ремонт на моста Чавдар /ново съоръжение/. Възложител: Столична община Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/, свързани с ремонта на моста „Чавдар” /ново съоръжение/, район Подуяне. Oсн. предмет: 45221100: Строителни и…

Торнадото

Пешо беше потомствен шофьор. Още през 45-а дядо му с един трофеен „Щаер” беше стигнал с българската войска до Страцин, където го свари и краят на Втората световна война. Баща му пък премина през всичките съветски автомобили – от ЗИС-5,…

Сто думи

През тази седмица отново чухме, че АЕЦ „Белене” ще се строи. Каза го министър-председателят Бойко Борисов. Ден преди това пък ресорният министър Трайчо Трайков заяви, че е натиснато копчето „пауза” за проекта поне за три месеца. На всички обаче е…

Тази пролет София ще заприлича на строителна площадка

„Продължава активното строителство, което правим през последните две години. Времето вече позволява и започваме реконструкцията на паркове и градинки. Започна реконструкцията на два големи подлеза. Тази пролет София ще прилича по-скоро на строителна площадка, за което се извиняваме на гражданите”,обяви…