„Речта на краля” отнесе най-важните Оскари

Английската историческа драма „Речта на краля” спечели 4 статуетки от церемонията по раздаване на Оскарите, въпреки че беше номинирана в цели 12 категории. Това обаче изглежда разочароващо само на пръв поглед, защото наградите за лентата на Том Хупър са в…

Златните малинки

Традиционно, ден преди раздаването на най-престижните филмови награди „Оскар”, бяха връчени антинаградите „Златна малинка”, които отличават най-големите холивудски провали за изминалата година. Големият „победител” тази година е фентъзи екшънът на М. Найт Шаямалан „Последният повелител на въздуха”, който получи цели…

To Mr. Tomislav Donchev, Minister of EU Funds Management To Mr. Rosen Plevneliev, Minister of Regional Development and Public Works

Dear Ministers, Bulgarian Construction Chamber, as official representative of the construction sector in Bulgaria, carefully monitors the development of procedures for changes in the Public Procurement Act. Given special importance to construction companies to establish transparency and equality in these…

We shall go to the people locally to discuss their problems

This is our first meeting at which we gathered in a body and put up for discussion the draft work plan of the section for this year. I asked my colleagues until the next meeting that will be held in…

BCC membership is not indulgence or excuse

On 25 February the Professional Ethics Commission in the Bulgarian Construction Chamber (BCC) held its first extended meeting. In it except leaders of the regional commissions on professional ethics participated also BCC Chairman Eng. Svetoslav Glosov, Executive Director Ivan Boykov,…

Builder or Baumeister

Colleagues and friends associate the name of Eng. Iskren Milanov with two things – high speed on the road and high standards in work. He jointly with his father and his brother-in-law are managers of construction association “Valkanov and Milanov”…

The processes that run in the country are very disturbing

The country is not well at all in social and economic aspect. There are no foreign investments. Obviously the state in some way scares foreign investors and naturally we know what scares them. Obligations between companies and to banks are…

We improve the quality of life of our fellow citizens and we create jobs for construction companies

The year 2011 offers new challenges in the sphere of infrastructure.   Main priority to us is its improvement that will increase the quality of life of citizens in the municipality. In recent years have been invested considerable funds in…

Обнародваха директивата за забавени плащания

Директивата на Европейския съюз за борба със забавените плащания по търговски сделки е обнародвана в Официалния вестник на ЕС. Като общо правило директивата определя краен срок за разплащане при договорни отношения между частни фирми  30 дни, освен ако в споразумението…

Възложител: Община Павел баня

Наименование: Избор на доставчик на строителни материали и изпълнител на СМР по проект на община Павел баня по Оперативна програма „Регионално развитие” , схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции“. Възложител:…

Възложител: „Метрополитен“ – ЕАД

Наименование: Реконструкция на бул. „Черни връх“ върху трасето на метрото от бул. „България“ до бул. „Никола Вапцаров“; Реконструкция на подлез пред НДК с връзки към метростанция МС 9-ІІ и Завършване на подземен паркинг над метростанция МС 11-ІІ – инсталационни, архитектурни…

Възложител: Община Самуил

Наименование: Упражняване на строителен надзор по време на строителство за обект: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове” по договор № 17/321/00097 от 23.12.2010 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони…