Преоткриха пореден материал с удивителни свойства

Оказва се, че молибденитът – минерал, който в момента се ползва като средство за смазване, има изключителни електронни свойства, когато се използва във вид на двуизмерни ленти. Изследователи от Швейцария са изработили дигитални транзистори с изключителни характеристики от тази форма…

Електричество от отпадна топлина

Милиарди долари се пилеят всяка година във вид на отпадна топлина от различни индустриални процеси. Тя ефективно може да бъде трансформирана в електричество посредством технология, разработена в американската лаборатория Oak Ridge National Laboratory. Според Скот Хънтър, ръководителя на екипа, високоефективният…

Лампа от кристална хималайска сол йонизира въздуха

Лампите, изработени от хималайска кристална сол, са естествени йонизатори на въздуха. Когато са включени в електрическата мрежа, те се нагряват и непрекъснато излъчват микрочастици – йони с отрицателен заряд, като по този начин подобряват качеството на въздуха в затворените помещения…

Под Шипка и строителите са герои

Строителната компания „Димас” АД е марка, която няма нужда от реклама. Председателят на съвета на директорите на дружеството инж. Йовчо Спасов пък се е превърнал в еталон на строител и общественик, който не е безразличен към проблемите на хората от…

Размерът има значение и при перките на вятърните турбини

След направените редица изследвания на работата на вятърните турбини през последните години все повече се предполага, че при малка скорост на вятъра големите перки са по-ефективни в генерирането на електричество. В момента големите вятърни централи са разположени предимно на места…

Разработиха софтуер за по-ефективно производство

Приложението на технологията за безжичен пренос на данни на близки разстояния RFID (Radio Frequency Identification) в малките и средните предприятия у нас, в това число в строителните компании, беше тема на разяснителен семинар, който се проведе в София. RFID е…

Вестникът с най-малко 9 живота

Всеки ден у нас и по света биват захвърляни купища вестници, което ги превръща в един от най-популярните отпадъци. По време на своето обучение в Академията по дизайн в Айндховен през 2003 г. Мике Мейер измисля решение за използването на…

Костенец, Ружинци и Пещера търсят помощ от фонд ФЛАГ

Община Костенец подаде искане за кредит от фонд ФЛАГ на стойност 374 540,35 лв. Предназначението е финансово подпомагане на изпълнението на проект за укрепване на неустойчив откос на ул. „Боровец” в града. Проектът е финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.…

Подписаха договори по схемата за предотвратяване на наводненията

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова подписа договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с кметовете на 34 общини, които имат одобрени за финансиране проекти по схема „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в…

Наименование: Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Национален политехнически музей – гр. София

Наименование: Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Национален политехнически музей – гр. София Възложител: Министерство на културата Описание: Предмет на поръчката е ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Национален политехнически музей – гр. София.…

Община Ивайловград подготвя проект за крепостта Лютица

Община Ивайловград подготвя проект за консервация, реставрация, експониране и популяризиране на археологическия обект, паметник на културата – крепостта Лютица. Тя е била важен център през периода IX-X век и е една от най-големите в Източните Родопи. До момента на Лютица…

Българо-гръцки инкубатор ще подпомага бизнеса с европари

„Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален продукт” е проектът, чиято реализация започва екипът на Регионалното сдружение на общините „Марица“. Той е финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013. Проектът на…