Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове на територията на община Венец

Наименование: Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове на територията на община Венец.“, с две обособени позиции :ЛОТ 1 – „Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове по проект „Шанс за по-добри основни услуги…