ЧЕЗ пуска на сайта си уебприложение за самоотчет на електромерите във връзка с новите цени

ЧЕЗ активира на сайта си специално приложение, на което клиентите на компанията могат да декларират данните от самоотчета на електромерите. Приложението се намира на заглавната страница (връзка към формата* за самоотчет – https://www.cez.bg/bg/za-klienta/aktualno/deklarirane-pokazania-2013.html), както и в секцията „За клиента”, подсекция…

Общо 78 проекти получават финансиране по Програма „Зелена София 2013 г.”

Общо 78 проекти получават финансиране по общинската програма „Зелена София 2013 г.”. От тях 48 са подадени от етажни собствености, а 30 от юридически лица с нестопанска цел. Най-много одобрени проекти за озеленяване и благоустрояване има в район „Надежда” –…