Столичната община подаде апликационна форма за финансиране на проект за изграждане на социални жилища

Столичната община подаде апликационна форма за финансиране на проект за изграждането на социални жилища в кварталите „Люлин“ и „Модерно предградие“ по схема BG161PO001/1.2-02/2011 – “Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи…

Очаква се ДКЕВР да реши окончателно с колко да поскъпне токът от днес

Очаква се Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да реши окончателно с колко да поскъпне токът от днес. По предварителни разчети повишението ще е средно с 9,79 на сто. За абонатите на ЧЕЗ то ще е 9,9 на сто,…

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.08.2014 г.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 31 август 2014 г. е отрицателно в размер на 1 275,6 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 710,9 млн. лв. и дефицит по европейските…

Васил Щонов: Фокусът на работата ни е реформиране на енергийния сектор и повишаване на ефективността в него

  Дефицитите в енергийната система са били ясни и преди две, и преди една година и въпреки това е взето решение от предишния състав на ДКЕВР да се намали цената на електроенергията. Според министър Щонов при предходните управления политически натиск…