Държавата е изплатила 371 млн. лв. за щети от бедствия

Само за последните 4 години държавата е изплатила 371 млн. лв. за преодоляването на щети, причинени от природни бедствия. 250 млн. лв. от тях са предназначени за неотложни възстановителни работи. Това стана ясно от изказване на вицепремиера и министър по…

Държавата е изплатила 371 млн. лв. за щети от бедствия

Само за последните 4 години държавата е изплатила 371 млн. лв. за преодоляването на щети, причинени от природни бедствия. 250 млн. лв. от тях са предназначени за неотложни възстановителни работи. Това стана ясно от изказване на вицепремиера и министър по…

Лот 4 на АМ „Струма” ще бъде въведен в експлоатация на 1 август

Проектът за лот 4 на автомагистрала „Струма” трябва да приключи до 1 август. В момента се работи денонощно по цялото трасе от Сандански до Кулата, за да се преодолее забавеното строителство. Това стана ясно по време на съвместна инспекция на…

Мониторинг на обществените поръчки – декември 2014 г.

Екип КСБ Таня Бъчварова, гл. експерт, ръководител проект „Мониторинг на обществени поръчки“ Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които се очертават условията, влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл „Строителство“ през декември 2014 г. Посочват се тенденциите…

Интересът към националната програма за саниране нараства

Десислава Бакърджиева Три седмици след старта на Националната програма за енергийна ефективност към Българската банка за развитие са подадени 41 заявления за финансиране, от които 22 са одобрени. Огромен е броят и на създадените сдружения на собствениците. Досега са регистрирани…

Отвориха ценовите оферти за текущ ремонт на уличната мрежа в столицата

Свилена Гражданска Отвориха ценовите оферти за текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столичната община по зони в 6 обособени позиции. Периодът на договорите ще е 4 години. За първата зона, обхващаща районите „Витоша“,…