Започна представянето на възможностите на „ОПРР 2014-2020”

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” Деница Николова откри първата от поредица работни срещи на тема „Изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020“. Събитието се проведе…