Мила Ненова, изп. директор на Българската агенция за инвестиции: През 2023 г. преките чуждестранни инвестиции в страната ни са рекордни – почти 7 млрд. лв.

Г-жо Ненова, какви са най-големите предизвикателства пред Българската агенция за инвестиции (БАИ)? Голямото предизвикателство пред…