Мая Косева, управител на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД: НИСИ запазва своето стратегическо място в изследователската дейност в строителството

Г-жо Косева, как се развива дейността на Научноизследователския строителен институт през 2022 г.? Каква е равносметката…

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община по „Финанси и здравеопазване“: Очакваме по-високи приходи в бюджета на София спрямо 2021 г.

Г-н Барбалов, наскоро проведохте среща с ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ). Какви…

Николай Събев, министър на транспорта и съобщенията: Свързаността в посоката Север – Юг е нашият основен приоритет

Мирослав Еленков Ренета Николова В началото на първото Ви интервю за в. „Строител“ приемете поздрави…