Законът, регистърът и вестникът – най-големите постижения на КСБ

В края на всеки един мандат постигнатото е основата за оценките, които могат да бъдат…

Съобщение

След направеното изявление от инж. Николай Галчев – председател на инициативен комитет за издигане на…

Съвместният ни проект с КСБ е уникален

През последните години строителството и технологиите често променят своите форми, специфики и мащаби. Появяват се…

Впечатлена съм от динамиката, с която КСБ се включва в работата на FIEC

Веляна Топалова Елица Илчева Г-жо Тодини, вие приехте изключително престижния пост на президент на най-голямата…

www.vestnikstroitel.bg – Детето порасна

14 100 посещения, 623 статии в 28 категории. Такава е статистиката, откакто стартира обновеният сайт…

Нещата се случват, когато се работи последователно и се гледа в една посока

Г-н Бойков, да започнем от това, че в края на един мандат обикновено се прави…

Да погледнем и към пазарите извън България

Може би в края на един успешен тригодишен мандат да направим обобщение на работата на…

Камарата трябва да стане най-желаният партньор при решаване проблемите на бранша

Уважаеми колеги, приятели, Приех номинацията за председател на Камарата на строителите в България с ясното…

Новият управителен съвет трябва да бъде шарен

Г-н Петров, какво успя да постигне Камарата на строителите за тригодишния мандат, който изтича сега?…

На добър час на новото ръководство!

Да започнем с това, че в края на един тригодишен успешен първи мандат на Камарата…

Проблемите – на масата и да търсим начин да ги решаваме

Г-н премиер, кои строителни обекти, които са завършени или са в процес на изграждане, бихте…

Инж. Светослав Глосов бе номиниран от УС за председател на КСБ

Инж. Светослав Глосов бе номиниран от УС за председател на КСБ. На последното си заседание,…