Комисията за защита от дискриминация даде началото на кампанията „Достъпна България”

Росица Георгиева Ренета Николова Комисията за защита от дискриминация (КЗД) обяви началото на кампания под…

Проведе се обществена дискусия по промените в ЗУЗСО

Мирослав Еленков Парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление проведе обществена дискусия по…

Проведе се семинар за разрешаване на спорове по договорните условия на FIDIC

Емил Христов Първият по рода си българо-македонски семинар за разглеждане на казус по договорните условния…

Българо-испански нотариален форум обсъди имуществените отношения между съпрузите

Ренета Николова „В Европа има над 40 хиляди нотариуси, а служителите в нотариални кантори вероятно…

Адв. Валентина Бакалова: Нужно е да се реформира процесът по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти

Свилена Гражданска Г-жо Бакалова, Вие изнесохте една от основните презентации по време на кръглата маса…

Започна втората сесия на 44-тото Народно събрание

Десислава Бакърджиева Свилена Гражданска Започна втората сесия на 44-тото Народно събрание. Председателят Димитър Главчев пожела…

Димитър Главчев: През започващата парламентарна сесия ни предстои усилена работа

Свилена Гражданска Г-н Главчев, днес (1 септември) се открива есенната сесия на 44-тото Народно събрание.…

Министерството на финансите предлага промени в ДОПК

Министерството на финансите предлага Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на…

Норвегия отпуска над 25 млн. евро за затворите ни

Над 25 млн. евро са предвидени през настоящия програмен период на Норвежкия финансов механизъм (НФМ)…

Предлагат промени в Наредба №2, касаещи четвърта и пета категория строежи

Удостоверението за въвеждане в експлоатация за обекти от четвърта и пета категория или отказ за…

Подписване на договор по правилата на FIDIC с подизпълнител

Адв. Петя Бобева, Eurolex – България Много често изпълнителят по един основен договор, сключен при…

Българската и Немската нотариални камари обсъдиха правната сигурност при вписванията в Търговския регистър

Росица Георгиева Ренета Николова „Вашата страна постигна напредък по отношение на правосъдната реформа по време…