Георги Дичев: През 2016 г. приключихме рекорден брой изпълнителни производства

Ренета Николова Г-н Дичев, какви са резултатите, които отчита Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ)…

Борислав Вълчев: Адвокатурата се нуждае от реформа, с която да си върне доверието на гражданите

Ренета Николова Пълноценна съдебна реформа в България е невъзможна без решителна, значима и адекватна реформа…

Бранимир Ботев: България трябва да направи много сериозна крачка за повишаване на правната култура на своите граждани

Ренета Николова Г-н Ботев, наскоро беше създаден Европейски институт за стратегии и анализи. Разкажете ни…

Елена Маркова: Промените в Търговския закон са с цел превенция на кражбите на фирми

Ренета Николова Г-жо Маркова, как оценявате изминалата 2016 г., кои бяха най-важните неща, които Агенцията по…

Доц. д-р Ана Джумалиева: През 2016 г. постъпилите жалби и сигнали в КЗД са 984

Ренета Николова Г-жо Джумалиева, каква беше 2016 г. за Комисията за защита от дискриминация (КЗД)?…

Найден Зеленогорски: Приехме промени в редица закони в интерес на гражданите и инвеститорите

Свилена Гражданска Г-н Зеленогорски, какви промени в нормативната база успяхте да направите през изминалата година,…

Иван Вълков: Необходим е нов Закон за движение по пътищата

Свилена Гражданска Г-н Вълков, остават няколко дни, преди да бъде прекратен предсрочно мандатът на 43-тия…

Станислав Иванов: Приехме промени в четирите най-важни за околната среда нормативни акта

Свилена Гражданска Г-н Иванов, започна последната сесия на 43-тото Народно събрание. Нейната продължителност зависи от…

Проектозаконът за старите столици остава под въпрос

Елица Илчева Комисията по култура и медии в парламента не събра нужните гласове, за да…

Започна последната сесия на 43-тия парламент

Свилена Гражданска Започна последната сесия на 43-тия парламент. Нейната продължителност ще определи новият президент Румен…

Александър Андреев: Кандидатите в изборите за президент са 21

Невена Картулева Г-н Андреев, вотът за президент и националният референдум ще се проведат на 6…

Искове на Възложителя съгласно Договорните условия на FIDIC

Адв. Петя Бобева, Andrey Delchev & Partners – Eurolex Bulgaria А. Исковете, на които има…