Юристи съдят МС заради ликвидираното официално издание „Нормативни актове”

Евтини на брашното, скъпи на триците. Горе-долу това ще се получи, ако Върховният административен съд…

Мълчаливото съгласие ще направи бизнеса независим и ще дисциплинира администрацията

Г-н Тодоров, ако се съди по изявленията на официалните длъжностни лица и експертите, днес България…

Прекратените по давност дела са намалели с 40%

„През миналата година 1600-те прокурори у нас са разглеждали около 400 хил. преписки, а един…

При „вечни“ гаранционни срокове в офертите – подробна обосновка

Народните представители отхвърлиха предложението, което предвиждаше в обществена поръчка за строителство да имат право да…

Германия подкрепя съдебната реформа

„Обществото ни има ясна визия за усъвършенстване на правораздаването”, каза министърът на правосъдието Маргарита Попова…

Нуждаем се от по-бързо правораздаване

„През последните 20 години държавата създаде условия някои от „емблематичните” фигури на организираната престъпност да…

Търговете в Германия не се обжалват често

„В Германия не са много случаите на обжалване на обществени поръчки. Една от причините вероятно…

Гаранцията при обществени поръчки – до 3%

Когато в обществена поръчка участва чуждестранно лице, което има повече от един прокурист, декларация ще…

Служебна ликвидация – за 15% от фирмите

След 1 януари 2011 г. се очаква започване на процедури по служебна ликвидация на около…

Сделки над 5 хил. лв. – само по банков път

Разплащанията по сделки, които са на стойност над 5 хил. лева, да се извършват задължително…

Спортният министър подписва за промяна на предназначението на обекти

Промяна на предназначението на спортни обекти и съоръжения ще може да се прави само след…

10 хил. СРС-та използвани през 2009 г.

Депутатите приеха доклада за дейността на постоянно действащата подкомисия към парламентарната комисия по правни въпроси,…