Възложител: Община Симитли

Наименование: “Строителен надзор на обект: “Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа на с. Черниче, община…

Възложител: Община Симитли

Наименование: “Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа на с. Черниче, община Симитли”. Възложител: Община Симитли…

Възложител: Община Пловдив

Наименование: „Инженеринг – проектиране и строителство на предвидена по ПУП-ПРЗ улица в ж.к. „Тракия“, жил.група…

Възложител: Община Хасково

Наименование: “Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на…

Възложител: Община Белослав

Наименование: „Строителство и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа и съоръжения на с.Разделна“ по Мярка…

Възложител: Община Криводол

Наименование: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на градски стадион „Христо Ботев” Възложител: Община Криводол…

Строителни и монтажни работи по изграждане на строителни конструкции

D-Бремен: Строителни и монтажни работи по изграждане на строителни конструкции 2010/S 183-279973 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА…

Строителни работи на стоянки за самолети

EE-Tallinn: Строителни работи на стоянки за самолети 2010/S 183-279974 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА — КОМУНАЛНИ УСЛУГИ…

троителни и монтажни работи на вентилационни тръбопроводни инсталации

D-Wuppertal: Строителни и монтажни работи на вентилационни тръбопроводни инсталации 2010/S 183-279975 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА —…

Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи

F-Tours: Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи 2010/S 183-280002 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения, без тунели и мостове

F-Париж: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения, без тунели и мостове…

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството

D-Берлин: Услуги по управление на проекти, свързани със строителството 2010/S 183-280005 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА —…