Възложител: Община Пловдив

Наименование: Извършване на основан ремонт на детска градина и училищни сгради по следните обособени позиции:…

Възложител: Община Кърджали

Наименование: Инженеринг – проектиране и СМР на мост на р. Арда Възложител: Община Кърджали Описание:…

Възложител: Община Бургас

Наименование: „Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадни води – с. Рудник…

НКЖИ откри процедура за обществена поръчка за рехабилитация на жп-линията Пловдив – Бургас

Национална компания „Железопътна инфраструктура” днес открити повторно откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с…

Възложител: Община Нова Загора

Наименование: „Строително-монтажни работи по проект „Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора“ –…

Възложител: Община Благоевград

Наименование: І “Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция…

Възложител: Община Бяла

Наименование: Строително – монтажни работи по проекти, финансирани по мярка 322 „Обновяване и развитие на…

Възложител: Столична община

Наименование: Решение № РД-09-03-108 от 09/09/2010 г. за удължаване срока за получаване на оферти Възложител: Столична…

Търг с тайно наддаване в Перник

В община Перник ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право…

Възложител: Община Мизия

Наименование: „СМР на обекти „Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, изграждане на нова канализационна мрежа и…

Възложител: Община Аврен

Наименование: „Изграждане на магистрален водопровод „Камчийски пясъци“ – III- ти етап, подобект „Участък от с.Старо…

Възложител: Община Пловдив

Наименование: Изготвяне на ПУП-ПУР Смесена многофункционална зона ЮГ с устройствени зони, район Южен, гр. Пловдив…