Възложител: Община Долни чифлик

Наименование: “ Инвестиционно консултиране , проектиране (технически или работни проекти) за реконструкция и изграждане на…

Възложител: Община Пловдив

Наименование: „Възстановяване на служебен път за сметище „Цалапица“ Възложител: Община Пловдив Описание: Възстановяване на пътната…

Възложител: Община Русе

Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи по три обекта – Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Пантеон на…

Възложител: Община Бургас

Наименование: „Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас“. Възложител: Община Бургас Описание: „Реконструкция…

Възложител: Столична община

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/, свързани със следните обекти по обособени позиции: Позиция 1:…

Номер 7 от 23.08.2010 – Община Плевен

Наименование: “Изготвяне на проекти за изграждане на Спортен комплекс в УПИ ІХ и Х, кв.…

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.07.2010г. oбщина Пирдоп обяви обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проекти…

Възложител: Община Габрово

Наименование: “Техническа помощ за подготовка на пълно инвестиционно предложение за реконструкция на водоснабдителната и доизграждане…

ремонт и реконструкция на сграда за център за деца и младежи с увреждания и ЦОП

ПОДПРАГОВО ОБЯВЛЕНИЕ No. 441 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Доспат ПОДЕЛЕНИЕ: – ПАРТИДА: 166 БУЛСТАТ: 000614906 АДРЕС: ул. Първи…