ремонт и реконструкция на сграда за център за деца и младежи с увреждания и ЦОП

ПОДПРАГОВО ОБЯВЛЕНИЕ No. 441 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Доспат ПОДЕЛЕНИЕ: – ПАРТИДА: 166 БУЛСТАТ: 000614906 АДРЕС: ул. Първи…

Номер 4 от 18.08.2010 – Община Бяла

Възложител: Община Бяла Описание: Изграждане на Пречиствателно съоръжение за отпадни води /ПСОВ/ и битова канализация,…

О Б Я В А ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

О Б Я В А ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова…

Номер 15 от 13.08.2010 – Община Балчик

Възложител: Община Балчик Описание: Изготвяне на технически инвестиционен проект съобразно изискванията на Наредба № 4…

Номер 10 от 13.08.2010 – Община Бяла

Възложител: Община Бяла Описание: ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО…

Номер 5 от 12.08.2010 – „Софийска вода“ – АД

Възложител: „Софийска вода“ – АД Описание: звършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни…

Номер 2 от 12.08.2010 – Община Тервел

Възложител: Община Тервел Описание: Преасфалтиране на дванадесет съществуващи участъци на уличната мрежа в гр. Тервел,…