Обявиха търг за ремонта на минералната баня в „Овча купел”

Столичната община обяви търг за възстановяването на минералната баня в „Овча купел”. Това е първият…

Наименование: Ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на Община Бяла Слатина

Възложител: Община Бяла Слатина Oсн. предмет: 45000000 Прогнозна стойност: 417 000.00 лева Краен срок за…

СО ще разширява материалната база на две детски ясли

Столичната община обяви поръчка за „Инженеринг по пристрояване на съществуващи сгради на детски ясли“. Двете…

СО ще строи детска градина в „Овча купел”

Столичната община обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане и оборудване на детска…

Обявиха поръчка за допълнително изграждане на сгради към завода за отпадъци в с. Яна

Столичната община обяви търг за избор на изпълнител за допълнително изграждане на сгради към завода…

Търсят изпълнител за изграждане на три паркинга в кв. „Банишора” в София

Столичната община обяви обществена поръчка за изграждане на паркинги на територията на СО-район „Сердика“ в…

Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на Община Девин

Наименование: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на Община Девин „Въвеждане на…

Закриване и рекултивация на депо за ТБО, имот 000105, землището на с. Радловци м. Гладни рид, Община Кюстендил

Наименование: Закриване и рекултивация на депо за ТБО, имот 000105, землището на с. Радловци м.…

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на укрепителни съоръжения по Транзитния газопровод за Гърция и Транзитния газопровод за Македония

Наименование:  Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на укрепителни съоръжения по Транзитния газопровод за Гърция…

Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община по зони обособени в 7 позиции

Наименование: Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична…

Обновяват блок в жк „Младост 1” по НПЕЕМЖС

Столичната община обяви обществена поръчка за обновяване за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС – инженеринг (проектиране…