Основен ремонт на улици в Община Ветово

Наименование: Основен ремонт на улици в Община Ветово Възложител: Община Ветово Oсн. предмет: 45233200 Прогнозна стойност:…

Реконструкция на водопроводна мрежа с. Сливовик, община Медковец-втори етап

Наименование: Реконструкция на водопроводна мрежа с. Сливовик, община Медковец-втори етап Възложител: община Медковец Oсн. предмет: 45000000…

Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“

Наименование: Избор на изпълнител за дейностите по строително-монтажни работи по проект „Основна реконструкция на централна…

Ремонт и рехабилитация на улици и транспортни тунели по обособени позиции

Ремонт и рехабилитация на улици и транспортни тунели по обособени позиции – https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=822162&mode=view

Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Смолско

Наименование: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – средна зона” Възложител: Община…

Ремонт на дом за възрастни с деменция в кв. Княжево

Наименование: Ремонт на дом за възрастни с деменция в кв. Княжево Възложител: Столична община Oсн.…

Ремонт на Сграда №1 – Щаб на ВР 1276 – гр. Шумен

Наименование: Ремонт на Сграда №1 – Щаб на ВР 1276 – гр. Шумен Възложител: Министерство…

„Отводняване на жп подлез на бул. „Липник“ в участъка от улица „Дебър“ до улица „Мъглиж“, гр. Русе“

Наименование: „Отводняване на жп подлез на бул. „Липник“ в участъка от улица „Дебър“ до улица…

Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна Оряховица

Наименование: Ремонт на улици и площади на територията на Община Горна Оряховица Възложител: Община Горна…

Ремонтно-възстановителни работи на улици и пътища в община Видин за 2017 г., по обособени позиции

Наименование: „Ремонтно-възстановителни работи на улици и пътища в община Видин за 2017 г., по обособени…