Подмяна на водопроводната мрежа в отделни участъци по улици в Дупница

Наименование: „Подмяна на водопроводната мрежа в отделни участъци по улици, гр. Дупница” Възложител: Община Дупница…

Изграждане на санитарни възли в съществуващите спални помещения, частична смяна на инсталации, строително-ремонтни дейности в затвора Пазарджик

Наименование: „Предмет на настоящата поръчка е изграждане на санитарни възли в съществуващите спални помещения, частична…

Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Поморие

Наименование: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията…

Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа за село Руйно, Община Дулово“

Наименование: „Изпълнение на строително–монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа за…

Механизирано подновяване на железопътен път от км. 79+129 до км. 79+655,7 в междугар. Делян – Дяково

Наименование: „Механизирано подновяване на железопътен път от км. 79+129 до км. 79+655,7 в междугар. Делян…

Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на многофункционална спортна зала в имот 65334.301.9524 по КККР НА гр. Сандански”

Наименование: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на многофункционална спортна зала в…

„Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, осъществяван по „ОПРР 2014 – 2020”, по 4 обособени позиции”

Наименование: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване и модернизиране…

Стартира обществена поръчка за възстановяване на участъка при 10-ти км на път II-14 Видин – Кула – Връшка чука

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи за възстановяване…

London Evening Standard: Френската полиция е евакуирала околностите на „Лувъра“ в Париж

Френската полиция е отцепила района на музея „Лувър“ в Париж поради заплаха за сигурността, пише…

Подмяна на уличното осветление на територията на Община Ново село

Подмяна на уличното осветление на територията на Община Ново село https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=772924&mode=view